ORLEN przejmuje ENERGĘ – podpisano porozumienie

Porozumienie zawarte pomiędzy Skarbem Państwa a Polskim Koncernem Naftowym Orlen, które dotyczyło przejęcia Grupy ENERGA, podpisano 18 kwietnia. Koncern paliwowy zadeklarował kontynuację strategicznych inwestycji zaplanowanych w gdańskiej grupie. Skarbowi Państwa udało się sprzedać akcje po wyższej cenie, niż planowano. 

Jesteśmy wiarygodnym partnerem, który odpowiedzialnie realizuje proces konsolidacji z Grupą ENERGA. Deklarujemy działania zapewniające obu firmom korzyści oraz dynamiczny rozwój na międzynarodowym rynku paliwowo-energetycznym. Jeden silny koncern o zdywersyfikowanych obszarach działalności, odporny na ryzyka i wahania rynkowe, będzie też istotnym wzmocnieniem polskiej gospodarki, która w tym nadzwyczajnym czasie, pełnym wyzwań, potrzebuje koła zamachowego. Taką rolę odegra połączona grupamówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Dzięki porozumieniu, to Orlen będzie weryfikował warunki działań strategicznych grupy z Gdańska, które mają być dalej kontynuowane. Uwagę w tym kontekście przyciągają dalsze losy budowy nowego bloku w Elektrowni Ostrołęka C. W połowie lutego, główni udziałowcy spółki, czyli Enea i Energa wstrzymały finansowanie projektu i jego realizacja została zawieszona na okres 90 dni. W ciągu najbliższych 3 tygodni ma zapaść decyzja, co dalej. Możliwe, że nowy blok elektrowni powstanie, lecz jako gazowy.

Równocześnie Orlen zapewnia, że utrzyma łączną moc OZE oraz nie wstrzyma dostaw energii elektrycznej i cieplnej, a także zachowa prawidłowe utrzymanie sieci dystrybucyjnej. Obecnie ENERGA posiada 50 aktywów OZE, które odpowiadają za ponad 30 proc. produkowanego wolumenu energii elektrycznej. Pod tym względem jest liderem na tle polskiej konkurencji. 

Orlen chce również wzmocnić swoją pozycję w sektorze elektromobilności. Jak zwraca uwagę portal cleanerenergy.pl, w innym komunikacie koncernu mogliśmy odczytać, że “fuzja spółek umożliwi powiększenie infrastruktury sieci ładowania i kompetencji niezbędnych do rozwoju tego segmentu rynku. Połączenie sieci szybkich ładowarek zainstalowanych przez PKN Orlen, Grupę Energa oraz Grupę Lotos pozwoli stworzyć drugą pod względem liczby punktów infrastrukturę, dysponującą 133 punktami ładowania i zapewniającą dobre pokrycie geograficzne”.

Porozumienie wejdzie w życie kiedy PKN Orlen przejmie wszystkie akcje ENERGI od Skarbu Państwa. Wezwanie na sprzedaż, które ogłoszono na początku grudnia 2019 roku, potrwa do 22 kwietnia. Początkowo jedna akcja kosztowała 7 zł, ostatecznie podwyższono ją do 8,35 zł. W lutym na wyższą cenę liczył Jacek Sasin, minister aktywów Państwowych. Komisja udzieliła wtedy bezwarunkowej zgody na przejęcie koncernu energetycznego przez paliwowy. 

W wezwaniu na akcje Energi wszyscy czekają na ruch Skarbu Państwa i to jest naturalne. Jeśli Skarb Państwa weźmie w nim udział, to mogą pójść za nim fundusze i inni akcjonariusze. Sądzę, że przekroczymy próg 66 proc. głosów na WZA wymagany do skutecznego zakończenia tego procesumówił dwa miesiące temu Obajtek.

źródła: orlen.pl, cleanerenergy.pl, biznesalert.pl