Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Koncern i uczelnia wspólnie dla energetyki wiatrowej

Koncern i uczelnia wspólnie dla energetyki wiatrowej

Uniwersytet Morski w Gdyni i PGE 18 maja 2021 r. podpisały list intencyjny o współpracy eksperckiej w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Wspólne działania obejmą badania, analizy, wymianę doświadczeń, jak i również utworzenie Centrum Offshore pod honorowym patronatem MEN.

Reklama

Wymiana doświadczeń

W ramach współpracy PGE ma wspierać uczelnię w tworzeniu bazy laboratoryjnej Centrum Offshore. Centrum będzie służyć wspólnym badaniom na rzecz rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Offshore ma być ośrodkiem tworzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie kształcenia kadr dla polskiej gospodarki morskiej. 

Wspólne działania obejmą m.in. realizację analiz hydrologicznych, hydrometeorologicznych, hydrochemicznych, geomorfologicznych, jak i również badań z zakresu nawigacji, bezpieczeństwa i ratownictwa w transporcie morskim. UMG zapewni PGE wsparcie merytoryczne i badawcze przy planowaniu działań minimalizujących wpływ na środowisko przyrodnicze przy budowie morskich farm wiatrowych PGE. 

Nie ma sukcesu bez naukowców

Przedstawiciele obu stron byli zgodni, że połączenie sił to zysk dla każdej z nich, ale także dla środowiska.

Aby budować rodzimy rynek morskiej energetyki wiatrowej, konieczna jest współpraca z ośrodkami naukowymi. Dzięki wspólnym działaniom będziemy w stanie odpowiednio dobierać technologie do budowy morskich farm wiatrowych do warunków panujących na polskim wybrzeżu, jak również będziemy mogli podnosić stan wiedzy i szkolić przyszłe kadry w obszarze nowoczesnych technologii tłumaczył Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE. 

Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, zwrócił uwagę na ogromny potencjał dydaktyczny UMG.  

 – Jedną z czterech uczelni wymienianych przez rząd, które mogą zapewnić kadry do obsługi farm wiatrowych, jest Uniwersytet Morski w Gdyni. Nasza silna pozycja wynika między innymi z ugruntowanej pozycji, doświadczenia i możliwości badawczych Instytutu Morskiego, który od ponad dwóch lat jest częścią Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. To właśnie poprzez Instytut Morski jesteśmy zaangażowani w badania środowiskowe dla większości aktywnych inwestorów sektora energetyki wiatrowej na morzu w Polscepowiedział Weintrit.

UMG stara się sukcesywnie poszerzać wiedzę i kompetencje swoich studentów. Poza podpisaniem dokumentu, wspólnie z Politechniką Gdańską zamierza też otworzyć międzyuczelniany kierunek studiów dot. morskiej energetyki wiatrowej. 

Źródło: PGE

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.