Konsultacje programów w NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym opracowywanego programu priorytetowego, w ramach którego dofinansowywane będą wdrożenia innowacyjnych technologii proekologicznych oraz do zgłaszania uwag do propozycji programu priorytetowego Niskoemisyjny Transport Miejski.

Konsultacje programu dla przedsiębiorców – innowacyjne technologie środowiskowe odbędą się 16 września o godz. 11.30 w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1/3 w Warszawie w sali 102.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Fundusz zastrzega, że z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, chęć uczestnictwa należy zgłosić mailowo do 11 września (piątek) do godz. 14.00, ze wskazaniem liczby osób oraz jednostki organizacyjnej.

NFOŚiGW zaprasza również do zgłaszania uwag do propozycji programu priorytetowego Niskoemisyjny Transport Miejski. Jego celem jest dofinansowanie działań zmierzających do obniżenia zużycia energii i paliw w komunikacji miejskiej. Wsparcie będzie udzielane w formie niskooprocentowanej pożyczki, przede wszystkim jako uzupełnienie środków na finansowanie przedsięwzięć, które będą mogły otrzymać wsparcie ze środków UE oraz na dofinansowanie przedsięwzięć, które takiego wsparcia nie będą mogły otrzymać. Uwagi do nowego programu należy zgłaszać do 11.09.2015 r.

Szersze informacje można uzyskać na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.