Kraków – co zrobią z palącym problemem główni kandydaci na stanowisko prezydenta miasta?

Kraków – co zrobią z palącym problemem główni kandydaci na stanowisko prezydenta miasta?

Pytania o walkę ze smogiem zadaliśmy również kandydatom miasta, który ma największy problem z jakością powietrza. Tym miastem jest liczący prawie 800 000 mieszkańców Kraków.

Jacek Majchrowski – prezydent Krakowa ubiegający się o reelekcję

Obecnie urzędujący prezydent – Jacek Majchrowski, w odpowiedzi na postawione pytania na wstępie wymienia, co już uczyniono w Krakowie, by poprawić jakość powietrza. Działania te obejmują np. udzielenie dotacji do zmiany systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne, ale również finansowanie zakupu oraz montażu OZE – m.in. kolektorów i pomp ciepła.

W tym roku pozytywnie rozpatrzono ponad 540 wniosków na zakup i montaż odnawialnych źródeł  energii na łączną kwotę 12,5 mln zł, co odpowiada instalacjom ponad 650 takich urządzeń”, twierdzi Majchrowski.

Oprócz tego działania miasta są ukierunkowane na realizację programu PONE,  który pomaga dostosować niespełniające warunków nieruchomości do nowych przepisów, które wejdą w życie 1 września 2019 roku. Prezydent podkreśla również, myśląc o przyszłości, że nie wyklucza wdrożenia „programu wsparcia obejmującego także instalacje fotowoltaiczne”.

Jacek Majchrowski dostrzega potrzebę wykorzystania energii produkowanej w krakowskiej spalarni do zasilania m. in. trakcji tramwajowej. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie i wykorzystanie energii ze słońca, „MPK ma projekt z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę na wykonanie paneli fotowoltaicznych do wytwarzania energii potrzebnej do funkcjonowania Stacji Obsługi Tramwajów w Nowej Hucie – na dachu jednego z budynków oraz na dachu nad placem postojowym będą zamocowane panele fotowoltaiczne. Energia, którą wytworzą będzie służyła do zaspokojenia potrzeb Stacji Obsługi oraz trakcji tramwajowej”. Warto również wspomnieć o inwestycjach w fotowoltaikę na autobusach MPK w Krakowie.

Drugim kandydatem, który udzielił odpowiedzi na nasze pytania, jest Małgorzata Wasserman: „Jak wiadomo geograficzne usytuowanie Krakowa nie jest dla nas najkorzystniejsze. Korki, spaliny, przestarzałe piece węglowe czy smog napływający z sąsiednich gminy są realnymi problemami, których nie możemy dłużej bagatelizować”.

Małgorzata Wassermann – kandydatka na prezydenta Krakowa

Będę zabiegała o rozbudowanie sieci miejskiego ogrzewania oraz podejmę ścisłą współpracę z samorządami sąsiednich gmin (dodatkowe kontrole, podłączenie jak największej liczby domostw do MPEC-u oraz spójna polityka komunikacyjna). Będę wdrażała alternatywne rozwiązania dla komunikacji miejskiej, czego owocem będzie zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum miasta. Zbuduję metro, trzecią obwodnicę, rozbuduję Szybką Kolej Aglomeracyjną, sieć parkingów Park&Drive. Jestem przekonana, że świetnie zorganizowana i spójna oferta komunikacji miejskiej będzie dla mieszkańców atrakcyjna.” – dodaje Małgorzata Wassermann.

Kandydatka zamierza również promować ekologię i inwestować w projekty związane z odnawialnymi źródłami energii – zwłaszcza w pompy ciepła i pompy powietrze-powietrze. Jej zdaniem „koszt takich rozwiązań  jest początkowo większy, ale dość szybko się zwraca.

Trzeci z kandydatów to Łukasz Gibała, którego zaangażowanie w walkę ze smogiem, mieszkańcy Krakowa mogą obserwować już od wielu lat. Kandydat jest inicjatorem wielu proekologicznych akcji, takich jak np. rozdawanie zielonych roślin mających poprawić jakość powietrza w domach mieszkańców miasta.

Łukasz Gibała – kandydat na prezydenta Krakowa

Jednym z moich najważniejszych postulatów wyborczych jest doprowadzenie  do tego, by do 2023 roku średnie zanieczyszczenie powietrza spadło w Krakowie o 50%. Aby tak się stało, należy podjąć skuteczną walkę z niską emisją, czym zamierzam się zająć już w pierwszym roku urzędowania”, deklaruje Gibała, który jest również zwolennikiem fotowoltaiki i odnawialnych źródeł energii, dlatego zamierza szczególnie wspierać ich rozwój.

Dzięki zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych na budynku, w którym mieszkam w Krakowie, udało mi się wyprodukować w niecałe 2 mies. taką ilość energii, która pozwoliła na zaoszczędzenie emisji ponad 850 kg CO2. Uważam, że panele powinny zostać zamontowane na tych budynkach publicznych, na których to tylko możliwe, a Kraków pod tym względem powinien stać się miastem innowacyjnym, które stawiane będzie jako przykład dla innych polskich miast. Dlatego zamierzam wprowadzić konkretne zachęty także dla osób prywatnych, które zdecydują się na pokrycie własnego domu panelami fotowoltaicznymi: zostaną one przez 5 lat zwolnione z podatku od nieruchomości”, dodaje.