Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Kto najbardziej niszczy środowisko? Raport „Kierunki 2020. Zielona odpowiedzialność”

Kto najbardziej niszczy środowisko? Raport „Kierunki 2020. Zielona odpowiedzialność”

Raport „Kierunki 2020. Zielona odpowiedzialność” wskazuje na największych trucicieli środowiska – jest to przemysł wytwórczy i producenci żywności. 45 proc. dużych firm przyznaje, że inicjatywy ekologiczne są potrzebne i mogą przynieść korzyści finansowe. Sceptycy to 47 proc. badanych. 

Reklama

Raport: Przemysł wytwórczy i producenci żywności najbardziej trują środowisko

Raport został sporządzony przez DNB Bank Polska i PwC – zapytano w nim respondentów m.in. o to, jak wdrażane są działania proekologiczne i jak oceniają nowe regulacje dotyczące walki ze zmianami klimatycznymi. Wielu przedsiębiorców odnosi się do wprowadzania nowego prawa ze sceptycyzmem. „Największą grupę stanowią przedsiębiorcy, którzy co prawda dostrzegają w działaniach prośrodowiskowych pewne korzyści wizerunkowe, ale ich zdaniem w krótkim okresie koszty przewyższają korzyści (47 proc. respondentów)” – wskazano w badaniu.

38 proc. ankietowanych uważa, że prawo powinno skłonić przedsiębiorców do większej uwagi w zakresie wdrażania rozwiązań na rzecz ochrony środowiska.

Stosunkowo niska liczba wskazań może w tym przypadku sugerować, że wielu przedsiębiorców wprowadza swoje inicjatywy, wyprzedzając przepisy prawa, co oznacza, że poszukują oni w nich pewnego źródła przewagi rynkowej ocenił wiceprezes PwC Polska Jacek Socha.

Co ciekawe, raport wykazał, że branża farmaceutyczna emituje dużo więcej gazów cieplarnianych niż samochodowa. Najbardziej szkodliwy wpływ na środowisko ma sektor wytwórczy i producenci żywności. To branża spożywcza zużywa również najwięcej słodkiej wody. Tylko 20 proc. całkowitego poboru jest stosowane w celach przemysłowych. 

Fot. główna: Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.