1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Lekcje o klimacie pojawią się w polskich szkołach? Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował w tej sprawie do MEN

Lekcje o klimacie pojawią się w polskich szkołach? Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował w tej sprawie do MEN

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystosował list do Ministra Edukacji Dariusza Piontkowskiego z prośbą „o rozważenie wprowadzenia do szkół specjalnego programu zajęć na temat zmian klimatycznych i sposobów przeciwdziałania ich skutkom”. 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

W wystosowanym dokumencie Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na prawa człowieka do życia, zdrowia, bezpieczeństwa oraz czystego środowiska. Są to wartości należne każdemu człowiekowi. 

Rzecznik podkreśla, że najważniejszą rolę w procesie edukacji odgrywają szkoły. Analiza podstawy programowej wykazała, że uczniowie na wszystkich etapach kształcenia zdobywają wiedzę z zakresu edukacji przyrodniczej – jest to jednak wiedza rozproszona i nieusystematyzowana. Właśnie dlatego warto połączyć ją w jeden wspólny przedmiot. 

W wielu szkołach wdrażane są innowacje i projekty dotyczące ekologii oraz rozwijana jest odpowiedzialności uczniów za wspólne dobro. Wydaje się jednak, że rozproszenie treści po kilku przedmiotach, a także brak czasu na ich szczegółowe omówienie i praktyczne zastosowanie, nie pozwala uczniom na wystarczające zapoznanie się z tematem. Nie daje również możliwości kształcenia kompetencji, które pozwalałyby na sprostanie obecnym i przyszłym wyzwaniom – zauważa Rzecznik w liście wystosowanym do Ministra Edukacji. 

Rzecznik powołuje się także na Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Jego inicjatorami i organizatorami jest młodzież, której nie są obojętne zmiany klimatyczne i troska o środowisko. Podkreśla, że powyższa postawa wskazuje, że młodzi ludzie sami zauważają konieczność podjęcia działań mających na celu ochronę przyrody. 

W swoim liście Rzecznik powołuje się także na prof. Philipa Alstona, Specjalnego Sprawozdawcę ONZ ds. Praw Człowieka i Skrajnego Ubóstwa, który sformułował tezę o „apartheidzie klimatycznym” – wykluczeniu mniej zamożnych obywateli z możliwości ochrony przed skutkami zmian klimatycznych.

Z pełną treścią komunikatu wystosowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich można zapoznać się pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/WG%20do%20MEN%20ws%20nauki%20o%20klimacie%2C%2013.01.2019.pdf

Warto przypomnieć, że od nowego roku szkolnego zajęcia z edukacji klimatycznej będą obowiązkowym przedmiotem m.in. we Włoszech
fot. główne: Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.