We włoskich szkołach nauka o zmianach klimatu będzie przedmiotem obowiązkowym

Włoski minister edukacji Lorenzo Fioramonti poinformował, że od nowego roku szkolnego do włoskiego programu nauczania wprowadzone zostaną lekcje poświęcone zmianom klimatu i zrównoważonemu rozwojowi. Nowy przedmiot będzie obowiązkowy, co – zdaniem Fioramontiego – sprawi, że Włochy znajdą się w czołówce państw zapewniających swoim obywatelom odpowiednią edukację ekologiczną. 

Nauka dedykowana zmianom klimatycznym będzie prowadzona w szkołach publicznych na każdym etapie edukacji. Oznacza to, że zostaną nią objęte dzieci oraz młodzież w wieku od 6 do 19 lat. Rocznie każdy młody Włoch odbędzie 33 takie lekcje. Zadaniem nauczycieli jest takie zorganizowanie i prowadzenie przedmiotu, aby jego elementy płynnie przenikały się z pozostałymi lekcjami. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Minister edukacji podkreśla również, że program zajęć powinien zostać dopasowany do możliwości poznawczych włoskiej młodzieży. Z tego względu w stosunku do najmłodszych uczniów, czyli dzieci w wieku od 6 do 11 lat, zastosowany zostanie „model bajkowy”. Jego celem będzie przytaczanie opowieści z różnych kultur, które uwidocznią niezaprzeczalny związek ludzi z naturą. Edukacja gimnazjalistów oparta zostanie przede wszystkim na zapoznawaniu się z informacjami technicznymi. Uczniowie szkół średnich będą natomiast zobowiązani do gruntownego zapoznania się z Agendą Zrównoważonego Rozwoju 2030, przyjętą przez wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

– Uczenie się na pamięć stolic i współrzędnych geograficznych? Zapomnijmy o tym. Już niedługo na geografii dzieci będą się uczyć o wpływie działalności człowieka na różne rejony naszej planety – podkreślił Lorenzo Fioramonti

Program nauczania powstaje w konsultacjach z ekspertami: J.D. Sachsem, dyrektorem Harvard Institute for International Development, a także Kate Raworth z Oxford University Institute for Environmental Change Institute. Będą oni pełnić funkcję recenzentów, sprawujących pieczę nad działaniami ministerialnych urzędników zaangażowanych w przygotowanie programu nauczania. Zdaniem Fioramontiego do stycznia 2020 r. podległe mu ministerstwo edukacji będzie przygotowane do prowadzenia odpowiednich szkoleń dla nauczycieli.