Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Lepszy klimat w kurortach

Lepszy klimat w kurortach

15 lipca wystartował nabór wniosków w programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Klimatyczne Uzdrowiska”. Na gminy uzdrowiskowe czeka 250 mln zł na projekty ekologiczne. Wsparcie z NFOŚiGW to szansa na rozwój dla ponad 50 gmin i miejscowości ze statusem uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Reklama

Start naboru

Program „Klimatyczne Uzdrowiska” składa się z dwóch części: Adaptacja do zmian klimatu oraz i Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych. Jego budżet wynosi 250 mln zł. Nabór wniosków potrwa do roku 2024 lub do wyczerpania środków. Wnioski o dofinansowanie (w formie dotacji i pożyczek) można zgłaszać od 15 lipca 2021 do 29 marca 2024 roku. Dokumenty należy składać do NFOŚiGW w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). 

Poprawa stanu środowiska

Główny celem programu „Klimatyczne Uzdrowiska” jest upowszechnienie w gminach uzdrowiskowych nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań, które pozwolą wzmocnić kurortom odporność na skutki zmian klimatu, a przez to poprawić jakość życia mieszkańców i kuracjuszy. Wsparcie finansowe od NFOŚiGW pomoże gminom poprawić jakości powietrza, podnieść efektywności energetyczną, zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, zwiększyć produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Ale to nie wszystko. Inne obszary to rozwój zieleńców i parków, rozbudowa „zielono-niebieskiej” infrastruktury, w tym systemów zagospodarowania wód opadowych i kanalizacji deszczowej, a także budowa i modernizacja ujęć wód i sieci wodociągowych dla poprawy zaopatrzenia ludności w wodę do picia.

Beneficjenci, czyli dla kogo

Beneficjantami programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego posiadające status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej, spółki prawa handlowego, w których samorządy posiadają 100% udziałów lub akcji i są powołane są do realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego wskazanych w ustawach oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań na ich rzecz.

W miejscowościach uzdrowiskowych często spotykamy atrakcyjne, architektoniczne, ale wiekowe budynki, w których ogrzewanie jest oparte na paliwach kopalnych. 

Dla dobra nas wszystkich, dla zdrowia i dla klimatu trzeba to zmienić, a rola inwestycji publicznych prowadzonych wspólnie z samorządami jest w takich przedsięwzięciach kluczowapodkreślił prof. Maciej Chorowski, prezes NFOŚiGW.

źródło: informacja prasowa, fot. Daniel J. Schwarz/Unsplash

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.