MG przedstawiło założenia PEP 2050

Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński przedstawił na wczorajszym spotkaniu z mediami założenia dokumentu o nazwie Polityka energetyczna Polski do 2050 r. (PEP 2050). Zaprezentował podstawowe scenariusze rozwoju polskiego sektora energetycznego.

Głównymi tematami wczorajszego spotkania z mediami ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego było omówienie podstawowych celów Polityki energetycznej Polski do 2050 r. oraz prezentacja scenariuszy rozwoju sektora energetycznego. Wicepremier Piechociński zwrócił uwagę na znaczenie Polityki energetycznej Polski do 2050 r. – Jej głównym celem jest tworzenie warunków dla stałego i zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz zaspokojenia potrzeb energetycznych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych – podkreślił.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Ministerstwo Gospodarki przekazało Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 r. do konsultacji społecznych 10 sierpnia br. Według zapewnień MG końcowa wersja dokumentu ma być opublikowana po szczycie klimatycznym ONZ, który odbędzie się w pierwszej połowie grudnia br. w Paryżu. Mają tam zostać zatwierdzone istotne ustalenia dotyczące przyszłych ograniczeń w redukcji emisji CO2 ważnych dla polskiej energetyki opartej na wysokoemisyjnym węglu.

Z projektu PEP 2050 wynika, że udział OZE w produkcji energii w Polsce ma zależeć przede wszystkim od osiągnięcia „dojrzałości ekonomicznej” poszczególnych technologii. Scenariusz zrównoważony jest głównym szlakiem jakim podążać będzie polityka energetyczna, natomiast pozostałe scenariusze (jądrowy i gaz+OZE) są rozwiązaniami alternatywnymi. Jak zapewnia wiceminister, obrana strategia ma być nie tylko na bieżąco monitorowana, ale również poddawana koniecznym zmianom.

MG przedstawiło wczoraj wyznaczone w PEP 2050 priorytety, które mają szczególne znaczenie dla implementacji polityki energetycznej kraju. Należą do nich:

– efektywne zagospodarowanie rodzimych zasobów paliw stałych,

– poprawa efektywności energetycznej, w tym rozwój kogeneracji,

– wprowadzenie energetyki jądrowej,

– wykorzystanie potencjału gazu ze złóż niekonwencjonalnych,

– rozwój energetyki odnawialnej,

– rozwój energetyki prosumenckiej,

– rozwój inteligentnych sieci energetycznych,

– rozwój połączeń transgranicznych,

– zapewnienie warunków rozwoju infrastruktury wytwórczej.

Uwagi można zgłaszać do 18 września 2015 r. Uwagi do projektu PEP 2050 można zgłaszać do 18 września br. za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Gospodarki lub na adres [email protected]