MG: Rozliczenie net-meteringu w taryfie G12

Mimo wcześniejszych sugestii, aby prosumenci korzystający z taryfy G12 przeszli na taryfę jednostrefową, Ministerstwo Gospodarki zmieniło zdanie w tej kwestii. Obecnie rozliczenie produkcji energii przez prosumentów, którzy od przyszłego roku będą funkcjonować w ramach systemu bilansowania (net-meteringu), jest możliwe także w przypadku stosowania przez nich dwustrefowej taryfy G12.

Według wcześniejszej informacji przekazanej przez Ministerstwo Gospodarki, prosumentom, którzy korzystają z dwustrefowej taryfy G12 i którzy od 1 stycznia 2016 r. mają zostać objęci systemem net-meteringu, resort gospodarki sugerował przejście na rozliczanie kupowanej energii w taryfie jednostrefowej. Zdaniem MG w przypadku taryfy dwustrefowej rozliczenie z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci w danym półroczu między wytwórcą a sprzedawcą zobowiązanym z podziałem na przedziały godzinowe byłoby utrudnione.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Teraz, w kolejnej odpowiedzi na pytanie dotyczące rozliczeń prosumentów funkcjonujących w net-meteringu i w taryfie dwustrefowej, resort gospodarki zmienia swoje zdanie i wskazuje, że „jeśli chodzi o rozliczenie energii w taryfie dwustrefowej G12 z punktu widzenia Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, stosowane urządzenia pomiarowe dają możliwość rejestracji i udostępnienia danych pomiarowych dla okresów rozliczeniowych usług dystrybucyjnych w strefach czasowych (…) zarówno w zakresie ilości energii elektrycznej czynnej pobranej z sieci OSD, jak też wprowadzonej do sieci OSD”.

Resort gospodarki przyznaje, że „z technicznego punktu widzenia” możliwe jest rozliczenie bilansowania energii pobranej z oddaną do sieci przez prosumentów funkcjonujących w net-meteringu i korzystających z taryfy G12 – zarówno “w poszczególnych strefach czasowych zgodnych z taryfą OSD, jak i łącznie dla całej ilości energii wykazanej w okresie rozliczeniowym”. MG dodaje, że zgodnie z ustawą o OZE OSD ma „udostępniać sprzedawcy zobowiązanemu dane pomiarowe pozyskane z układów pomiarowo-rozliczeniowych oddzielnie dla energii pobranej z sieci, jak i energii wprowadzonej do sieci”. Rozliczenia w ramach bilansowania sprzedawcy zobowiązani mają prowadzić na podstawie umów sprzedaży „z określonymi zasadami rozliczeń w net-meteringu”.