Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Międzynarodowy Dzień Lasów: Jak wygląda sytuacja drzewostanu w Polsce? QUIZ

Międzynarodowy Dzień Lasów: Jak wygląda sytuacja drzewostanu w Polsce? QUIZ

Przypadający na dziś Międzynarodowy Dzień Lasów ustanowiony został w celu podnoszenia świadomości o tym, jak ważne dla życia na ziemi są właśnie lasy. Jak więc wygląda sytuacja drzewostanu w Polsce i na świecie?

Reklama

W tym wyjątkowym dniu zachęcamy Was do spaceru po lesie, jeśli tylko pogoda pozwoli i ominiecie duże skupiska ludzi, ale również do sprawdzenia swojej wiedzy w tym temacie w przygotowanym przez nas quizie.

Międzynarodowy Dzień Lasów został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2012 roku. O tego czasu jego obchody w głównej mierze związane są z zwracaniem uwagi społeczeństwa na to, jak ważne znaczenie ma zalesienie ziemi. 

Sytuacja polskich lasów – kiedyś i dziś

Przed wiekami tereny obecnej Polski porastały zwarte zbiorowiska leśne, jednak w wyniku procesów cywilizacyjnych i ekspansji człowieka znacząco się kurczyły. Jeszcze w XVIII w. lesistość Polski wynosiła prawie 40 proc.

 Po II wojnie światowej było to zaledwie 20,8 proc. W latach 1946-1970, w wyniku prężnej gospodarki leśnej, polegającej na znacznym stopniu zalesiania, lesistość Polski zwiększyła się do 27 proc. Dziś jesteśmy na dobrej drodze do odbudowania zalesienia sprzed rozbiorów. Obecnie lasy zajmują 30% powierzchni całego kraju. 

Przyszłość lasów w czarnych barwach

Konsekwencją ekstremalnych zjawisk pogodowych, z jakimi obecnie coraz częściej przychodzi nam się mierzyć, będzie zaniknięcie 75% drzew w ciągu najbliższych 40 lat. Według przewidywań naukowców z Polskiej Akademii Nauk z polskich lasów zaledwie w ciągu czterech dekad mają zniknąć także dziesiątki gatunków grzybów, roślin i zwierząt. 

Według szacunków PAN niektóre gatunki drzew, takie jak jodła pospolita, dąb szypułkowy czy jesion wyniosły, przeżyją. Świerk pospolity, sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata i modrzew europejski będą występowały znacznie rzadziej, niż ma to miejsce obecnie. Biorąc pod uwagę, że świerk stanowi 6,4%, brzoza 7,5% a sosna aż 58,5% powierzchni  lasów w Polsce, zmiany będą ogromne. 

Najefektywniejszym rozwiązaniem, które złagodziłoby efekty kryzysu klimatycznego, a co za tym idzie – uchroniło przed wyginięciem wielu gatunków drzew – jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.