Wymiana kopciuchów i poprawa transportu w strefie aglomeracji lubelskiej

Z programu Ochrony Powietrza dla Strefy Aglomeracja Lubelska wynika, że priorytetem rejonu w walce ze smogiem jest wymiana kopciuchów. Natomiast sposobem na ograniczenie spalin ma być remont dróg i wyprowadzenie ruchu tranzytowego pojazdów poza tereny zabudowane.

Program Ochrona Powietrza obejmuje wyprowadzenie ruchu tranzytowego pojazdów poza tereny zabudowane oraz utwardzenie dróg i poboczy. Według szacunków realizacja wytycznych pozwoli do 2026 roku zniwelować problem z przekraczaniem norm dopuszczalnych dla pyłu PM10 i PM2,5 w strefie aglomeracji lubelskiej. Na razie program poddano konsultacjom społecznym, które potrwają do 23 marca.

Choć całym zestawie działań zawarto również nowe propozycje, to niektóre z nich, jak choćby wymiana kopciuchów w województwie lubelskim już postępuje. 


W Świdniku może być tylko lepiej?

W 25-tysięcznym Świdniku większość mieszkańców korzysta z ogrzewania systemowego. Problemem są natomiast domki jednorodzinne. 25 procent z nich wciąż używa słabej jakości węgla. 

Chcemy przeprowadzić kompleksową wymianę tych przestarzałych pieców na nowe, które nie trują. Jest bardzo duża szansa, że pozyskamy na ten cel środki zewnętrzne pochodzące z Funduszy Norweskich, już jesteśmy po wstępnych ustaleniach i obiecująco się to przedstawiastwierdził Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika ds. inwestycji i rozwoju.

Jest szansa, że piece zostaną wymienione w przyszłym roku. Ponadto ewentualne środki z Funduszy mają być także przeznaczone na przebudowę targowiska i zakup elektrycznych autobusów.

źródło: portalsamorzadowy.pl
zdjęcie: commons.wikimedia.org