Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Kopalnia w Mysłowicach – inwestycja czy zagrożenie?

coal

Kopalnia w Mysłowicach – inwestycja czy zagrożenie?

Przyszedł czas na zamykanie kopalni i odejście od węgla, a zastąpienie go m.in. energią odnawialną. Część mieszkańców Mysłowic protestuje i zbiera podpisy pod wnioskiem o wycofanie się z inwestycji, która przewiduje rozpoczęcie eksploatacji w 2029 roku. 

B1
Reklama

Grupa Nie dla kopalni

Mieszkańcy sprzeciwiający się wydanej koncesji, która dotyczy wydobycia węgla, gromadzą się wokół grupy Nie dla kopalni (#niedlakopalni). Profil społecznościowy ma obecnie prawie 400 „fanów”.  Nie dowierzają oni, że w momencie zamykania kopalń na drodze do zrównoważonego rozwoju i ograniczenia światowej emisji, ma zostać otwarta kopalnia, która przewiduje wydobycie węgla od 2029 do maksymalnie 2049 roku. Wskazują, że takie działania stoją w konflikcie do sprawiedliwej transformacji, ochrony środowiska, zapobiegania dalszemu i zwiększającemu się smogowi i wiele innych. Dodatkowo mieszkańcy boją się, że nie zostały określone inne czynniki ekonomiczne i społeczne, korzystne oraz, po przeciwnej stronie, niekorzystne dla regionu. Osoby zgromadzone wokół grupy Nie dla kopalni wskazują na o wiele więcej obaw związanych z nową budową, widząc w niej inwestycję opłacalną tylko dla nielicznych. Spółka podaje jednak, że przyczyni się do polepszenia sytuacji ekonomicznej w Mysłowicach.

Kampania grupy Nie dla kopalni

Reklama

Inwestycja w zakład nowej generacji

Wartość inwestycji ma wynosić około 2 mld zł. W budowę zakładu wydobywczego planuje inwestować Spółka Brzezinka z siedzibą Mysłowicach i biurem w Warszawie. Brzezinka jest częścią Grupy ECI, na której czele stoi Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI S.A. Spółka została utworzona w 2012 roku w celu realizacji projektu w zakresie rozpoznawania i wydobywania węgla kamiennego z części niezagospodarowanego do tej pory złoża Brzezinka. O koncesję na wydobycie węgla spółka zabiegała od wielu lat. Tym razem zgromadziła ok. 5 tys. podpisów poparcia inwestycji od mieszkańców Mysłowic (zamieszkałych przez ponad 74 tys. osób), a także organizacji pozarządowych, środowisk biznesowych i związków zawodowych. Zyskała też pisemne porozumienie dotyczące warunków prowadzenia projektu od władz miasta.

 – Prace projektowe i budowa zaplanowane są do 2029 roku i w tym czasie na rynek trafią pierwsze niskoemisyjne paliwa, produkowane przez Spółkę. Wydobycie będzie prowadzone maksymalnie przez 20 latwypowiadają się jej przedstawiciele. 

Równolegle do sprawy kopalni w Mysłowicach, spółka Tauron Wydobycie (zależna Tauron Polska Energia) udostępnił złoże Brzezinka, znajdujące się w Zakładzie Górniczym Sobieski. Zasoby wynoszą 20 mln ton węgla kamiennego i ma on być dostarczany do bloku energetycznego w Jaworznie.

źródło: Nie dla kopalni, onet.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.