Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Uchwały antysmogowe dla poszczególnych miast i województw

smog

Uchwały antysmogowe dla poszczególnych miast i województw

Uchwały antysmogowe nakazują wymianę starych kotłów i pieców, wprowadzają również częściowe lub całkowite zakazy palenia węglem lub drewnem. Akty prawne wskazują preferowane systemy ogrzewania, w tym ogrzewanie gazowe, odnawialne źródła energii i system ciepłowniczy. Przedstawiamy przegląd uchwał antysmogowych wraz z datami wejścia  w życie. 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Województwo dolnośląskie

W woj. dolnośląskim obowiązują trzy uchwały antysmogowe: uchwała antysmogowa dla woj. dolnośląskiego, uchwała antysmogowa dla Wrocławia, uchwała antysmogowa dla uzdrowisk w woj. dolnośląskim. Wprowadzają one następujące przepisy:

 • od 1 lipca 2018 roku obowiązuje zakaz spalania paliw niskiej jakości (węgla kamiennego, węgla brunatnego, mułu, wilgotnego drewna) oraz zakaz montowania kotłów i pieców niezgodnych z uchwałą w nowych budynkach,
 • od 1 lipca 2024 roku powinna zakończyć się wymiana kotłów i pieców poniżej klasy 3,
 • od 1 lipca 2028 roku kotły i piece powinny zostać wymienione na te o minimalnej klasie 5.

Województwo kujawsko-pomorskie

Uchwała antysmogowa dla woj. kujawsko-pomorskiego wyznacza następujące regulacje:

 • od 1 września 2019 roku obowiązuje zakaz palenia paliwami stałymi niskiej jakości,
 • od 1 stycznia 2024 roku będzie obowiązywał zakaz użytkowania pozaklasowych kotłów i pieców grzewczych oraz eksploatacji kominków, które przekraczają normy w zakresie emisji pyłów,
 • od 1 stycznia 2028 roku wejdzie w życie zakaz eksploatacji kotłów o klasie energetycznej poniżej 5.

Województwo lubelskie

Obecnie w woj. lubelskim nie przyjęto żadnej uchwały antysmogowej. 

Województwo lubuskie

W woj. lubuskim obowiązują trzy uchwały: uchwała antysmogowa dla Zielonej Góry, uchwała antysmogowa dla Gorzowa Wielkopolskiego i uchwała antysmogowa dla woj. lubuskiego. Znajdziemy w nich następujący zapis:

 • do 1 stycznia 2023 roku należy wymienić kotły na te spełniające wymogi emisyjne 5 klasy oraz wyposażyć kominki w odpowiednie ekofiltry.

Województwo łódzkie

Podjęta 24 października 2017 roku uchwała antysmogowa dla woj. łódzkiego wprowadza następujące regulacje:

 • od 1 maja 2018 roku zakaz montowania pieców i kotłów starej generacji oraz spalania niskiej jakości paliw (węgla kamiennego, węgla brunatnego, mułu, wilgotnego drewna),
 • do 1 stycznia 2020 roku mieszkańcy budynków, którzy mogą skorzystać z sieci ciepłowniczej, zobowiązani są do wymiany kotłów i piecy poniżej 5 klasy lub podłączenia do sieci ciepłowniczej,
 • od 1 stycznia 2025 roku obowiązek doposażenia kominków w filtry,
 • od 1 stycznia 2027 roku zakaz korzystania z kotłów i pieców  poniżej klasy 5.

Województwo małopolskie

Uchwała antysmogowa dla Krakowa od 1 września 2019 roku zakazuje spalania paliw niskiej jakości (węgla kamiennego, węgla brunatnego, mułu, wilgotnego drewna). 

Uchwała antysmogowa dla woj. małopolskiego ustala następujące terminy:

 • od 1 lipca 2017 roku nie można opalać domów i mieszkań węglem kamiennym lub brunatnym, jeżeli ponad 15% ziarna stanowi ziarno o wielkości 0-3 mm, a także nie można spalać biomasy o poziomie wilgotności wyższym niż 20%,
 • do 2023 roku powinny zostać wymienione stare piece o sprawności cieplnej poniżej 80% lub powinny zostać one doposażone w urządzenia i filtry redukujące emisję pyłów,
 • po 1 stycznia 2027 roku można montować tylko kotły klasy min. 5, natomiast montaż kotłów klas 3 i 4 zostanie zakazany. 

Województwo mazowieckie

Uchwała dla woj. mazowieckiego ustala następujące przepisy i terminy:

 • od 7 listopada 2017 roku obowiązuje zakaz montowania w nowych budynkach ogrzewania niespełniającego wymogów ekoprojektu,
 • od 1 lipca 2018 roku zakazane jest używanie paliw niskiej jakości (muł, flotokoncentrat, węgiel brunatny, węgiel kamienny o uziarnieniu 0-3 mm, wilgotne drewno),
 • do 1 stycznia 2028 roku powinna zakończyć się wymiana kotłów grzewczych poniżej klasy 5.

Województwo opolskie

Uchwała antysmogowa dla woj. opolskiego z 26 września 2017 roku wprowadza jedynie ograniczenia dotyczące spalania paliw niskiej jakości. W uchwale nie znajdziemy zapisu o konieczności wymiany pieców i kotłów. 

Województwo podkarpackie

W uchwale antysmogowej dla woj. podkarpackiego znajdziemy następujące regulacje:

 • od 1 czerwca 2018 roku obowiązuje zakaz spalania paliw niskiej jakości (węgiel brunatny, muł i flot oraz ich mieszanki, biomasy o wilgotności powyżej 20%, paliwa o uziarnieniu mniejszym niż 5 mm) oraz zakaz instalowania kotłów poniżej 5 klasy,
 • do 1 stycznia 2022 roku można eksploatować kotły nieposiadające żadnych norm emisji,
 • od 1 stycznia 2028 roku wchodzi w życie zakaz eksploatacji kotłów klas niższych niż 5.

Województwo podlaskie

W woj. podlaskim nie przyjęto do tej pory żadnej uchwały antysmogowej.

Województwo pomorskie

W woj. pomorskim są trzy ustawy antysmogowe: uchwała antysmogowa dla Sopotu, uchwała antysmogowa dla woj. pomorskiego i uchwała dla obszarów wiejskich woj. pomorskiego. Ustalają one następujące terminy:

 • do 1 września 2024 roku należy wymienić kotły i kominki niespełniające wymogów emisyjnych na poziomie klasy 3 lub nieposiadające żadnych papierów,
 • do 1 września 2026 roku należy wymienić kotły i kominki spełniające wymogi emisyjne na poziomie klas 3 i 4,
 • do 1 września 2035 roku należy wymienić kotły i kominki spełniające wymogi emisyjne na poziomie klasy 5.

Województwo śląskie

Uchwała antysmogowa dla woj. śląskiego została przyjęta 7 kwietnia 2017 roku i ustala:

 • od 1 września 2017 roku właściciele nowych budynków zobowiązani są do montażu kotła klasy 5 lub kotła spełniającego wymogi ekoprojektu,
 • kotły zamontowane po 2017 roku, które nie spełniają norm emisyjnych, będą mogły być użytkowane najpóźniej do końca 2025 roku,
 • kotły, które zostały zamontowane więcej niż 10 lat przed obowiązywaniem uchwały, muszą być wymienione do 2021 roku,
 • kominki, które nie spełniają wymagań ekoprojektu określającego minimalne poziomy efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń dla sezonowych ogrzewaczy, mogą być używane do końca 2022 roku, przy czym konieczne jest stosowanie suchego drewna do opału (maksymalna wilgotność – 20%),
 • po 1 stycznia 2028 roku zakaz użytkowania kotłów spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń dla klasy 4 i 5. 

Jeżeli eksploatacja urządzenia rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku, to kotły i piece mogą być nadal użytkowane pod warunkiem, że będą osiągać sprawność cieplną na poziomie min. 80% oraz zostaną doposażone w wymagane filtry gwarantujące redukcję emisji pyłu do poziomu określonego w odpowiednich rozporządzeniach UE. 

Województwo świętokrzyskie

Uchwała antysmogowa dla woj. świętokrzyskiego z 29 czerwca 2020 roku wyznacza następujące terminy:

 • od 1 lipca 2021 roku nie można spalać paliw stałych niskiej jakości (węgla brunatnego, mułu i flotu oraz ich mieszanek, miału, biomasy o wilgotności ponad 20%),
 • do 1 lipca 2023 roku należy wymienić kotły niespełniające wymogów emisji i sprawności klasy 3 oraz bezklasowe,
 • do 1 lipca 2024 roku należy wymienić kotły spełniające wymogi emisji i sprawności klas 3 i 4,
 • do 1 lipca 2026 roku należy wymienić kotły spełniające wymogi emisji i sprawności klasy 5.

Województwo warmińsko-mazurskie

W woj. warmińsko-mazurskim nie obowiązuje obecnie żadna uchwała antysmogowa.

Województwo wielkopolskie

W woj. wielkopolskim podjęto trzy uchwały: uchwałę antysmogową dla Poznania, uchwałę antysmogową dla Kalisza i uchwałę dla województwa wielkopolskiego. Wprowadzają one następujące regulacje:

 • kotły grzewcze montowane po 1 maja 2018 roku muszą korzystać z automatycznego podajnika i spełniać normy UE w zakresie efektywności spalania i emisji pyłów, a także być pozbawione rusztu awaryjnego,
 • do 2024 roku muszą zostać wymienione kotły bezklasowe,
 • do 2028 roku muszą zostać wymienione kotły 3 i 4 klasy,
 • zakaz spalania paliw niskiej jakości (węgiel kamienny, węgiel brunatny, flotokoncentraty, drobny miał, wilgotne drewno). 

Województwo zachodniopomorskie

Uchwała antysmogowa dla woj. zachodniopomorskiego zakłada następujące terminy:

 • 1 maja 2019 roku wszedł w życie zakaz korzystania z paliw stałych o niskiej jakości,
 • do 1 stycznia 2024 roku należy wymienić kotły bezklasowe (kopciuchy),
 • do 1 stycznia 2028 roku należy wymienić kotły poniżej klasy 5. 

Źródło: loveair.pl, muratorplus.pl, czysteogrzewanie.pl, bip.pomorskie.eu, swietokrzyskie.pro

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.