Zatrzymane transporty 40 ton nielegalnych odpadów z Niemiec do Polski

Dolnośląska Krajowa Administracja Sądowa (KAS) udaremniła transport ogromnej ilości nielegalnie przewożonych śmieci na teren naszego kraju. Wśród odpadów znalazło się 24 ton złomu i 16 ton używanej odzieży.

Kolejny transport śmieci do Polski

Służby celne oraz oddziały KAS muszą zmagać się z poważnym problemem, jakim jest zwożenie do Polski często toksycznych odpadów. Sytuację utrudnia fakt, że ten niechlubny proceder nie został jeszcze uregulowany przez polskie prawo. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Tym razem nielegalny transport wykryto w Jędrzychowicach, podczas rutynowej kontroli na autostradzie A4. Okazało się, że w ciężarówce znajduje się złom z Niemiec. W prawie 24-tonowym ładunku, przewożonym dla dwóch polskich odbiorców, niemal połowa była przewożona niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Jak podaje Dolnośląska KAS, jeden z odbiorców nie posiadał odpowiednich zezwoleń na przetwarzanie i nie był w stanie dokonać odzysku lub unieszkodliwienia złomu w sposób zgodny z przepisami. 

Odpadów jest jeszcze więcej

Ponadto służby celne natrafiły na kolejny nielegalny transport odpadów, również z Niemiec. W naczepie jednego z tirów, KAS wykryła 16 ton odzieży używanej. Odbiorca odpadów nie posiadał wymaganego zezwolenia na przetwarzanie odpadów i nie był w stanie dokonać ich odzysku lub utylizacji w sposób zgodny z przepisami. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska określił przewóz jako nielegalny.

Kary za szkody dla środowiska

Naczepy pojazdów wraz z towarem zajęto do postępowania karnego. Przewoźnikom w postępowaniu administracyjnym grozi grzywna w wysokości 13 tys. zł, natomiast odbiorcom w postępowaniu karnym – do 500 tys. zł. 

Źródło: portalkomunalny.pl