Mikroplastik w wodzie pitnej? Według WHO nie ma się czego bać

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała raport „Microplastics in drinking-water” na temat zanieczyszczenia wody pitnej mikroplastikiem. WHO stwierdza, że z dotychczasowych badań wynika, że nie stwarza on zagrożenia dla zdrowia. Badania będą nadal kontynuowane.

Wyniki raportu WHO o mikroplastiku

Z raportu wynika, że według dostępnych informacji występuje minimalne ryzyko dla zdrowia, jakie może powodować mikroplastik – zarówno jego wchłanianie przez organizm, jak i to związane z substancjami chemicznymi. Organizacja podkreśla, że potrzebne są dalsze badania, a przede wszystkim rekomenduje powstrzymanie wzrostu zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi na całym świecie. – “Badania w tym zakresie prowadzone są dopiero od niedawna, na dodatek często wykorzystywano w nich różne metody oceny zawartości mikroplastiku w wodzie pitnej. Zdarzało się, że w jednej próbce wody znajdowano 1000 mikrocząsteczek plastiku, a w innej zaledwie jedną, ponieważ zastosowano inne wyłapujące je filtry” – poinformował dr Bruce Gordon z WHO.

Mikroplastik

Za mikroplastik uznaje się cząsteczki tworzyw sztucznych o średnicy mniejszej niż 5 milimetrów, które powstają na skutek stopniowej degeneracji tworzyw sztucznych, na przykład butelek z wodą pitną. Materiał jest używany również do produkcji brokatu, pasty do zębów czy kremów z filtrem. Przyjmuje się się, że mikroplastiki mogą przedostawać się do źródeł wody pitnej na wiele sposobów. Plastikowe butelki i nakrętki stosowane w wodzie butelkowanej również mogą być źródłem mikroplastików w wodzie pitnej.

Według WHO dane na temat wpływu mikroplastiku na zdrowie są wciąż bardzo ograniczone. Organizacja zapowiedziała, że kolejny raport będzie szczegółowo opisywał badania dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Rekomendacje WHO dot. mikroplastiku

Światowa Organizacja Zdrowia zwróciła uwagę, że większość światowej populacji nie korzysta z odpowiedniego oczyszczania wody i ścieków. Dlatego WHO rekomenduje dostawcom wody pitnej i organom regulacyjnym usuwanie drobnoustrojów i chemikaliów, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi. Oczyszczalnie ścieków pozwalają na usunięcie ponad 90% mikroplastiku ze ścieków – konwencjonalne uzdatnianie wody pitnej usuwa cząsteczki mniejsze niż mikrometr.

Foto: Dantor