Ministerstwo Energetyki zajmie się jakością węgla

Ministerstwo Energetyki zajmie się jakością węgla

W ostatnich dniach jakość powierza w wielu miastach Polski jest tak zła, że często jesteśmy porównywani do Chin i określani mianem największego truciciela Europy. Ciągłe przekraczanie norm w wielu miastach i obszarach wiejskich na obszarze naszego kraju powoduje, że w szkołach odwoływane są zajęcia, a władze rezygnują z pobierania opłat za poruszanie się komunikacją miejską. Ciężko nazwać te ruchy przeciwdziałaniem, bowiem potrzeba o wiele bardziej zdecydowanych kroków.

Dzisiaj media obiegła informacja, jakoby nowy projekt przygotowywany przez Ministerstwo Energii miał położyć kres dezinformacji mającej miejsce w punktach sprzedaży węgla kamiennego. Biorąc pod uwagę fakt, że to głównie słaba jakość opału, stosowanego w polskich domach jest powodem nadmiernego stężenia PM 2.5 oraz PM10 – informacja powinna nas cieszyć.

Zmiany, które mają nastąpić, dotyczą monitorowania i kontrolowania jakości paliw – najbardziej dotkną one sprzedawców opału, którzy będą zmuszeni informować potencjalnych nabywców swojego towaru o jego jakości. Nadchodząca ustawa ma również określić, jakie rodzaje węgla kamiennego mają być wyłączone ze sprzedaży – chodzi tutaj o rodzaje niespełniające narzuconych norm odnośnie do składu chemicznego, jak przykładowo zawartość siarki czy części lotnych. W wyniku wprowadzenia takich regulacji, z obrotu będą wyłączone tak zwane „niesorty”, oraz wszelkie produkty nie spełniające założonych norm jakościowych. Na chwilę obecną nie jest znana data wprowadzenia powyższej ustawy, ponieważ na ten moment trwają prace legislacyjne.

Ten ruch może być nieśmiałym krokiem w walce o jakość powietrza znajdującego się na terytorium naszego kraju. Rządowi już od dłuższego czasu zarzucana była ignorancja i brak reakcji na problemy społeczności naszego kraju – a niewątpliwie jednym z nich są zanieczyszczenia powietrza, które wpływają na zdrowie każdego z nas. Nowy projekt Ministerstwa Energetyki może być dobrym początkiem w walce o lepszą jego jakość, lecz potrzeba bardziej radykalnych działań i zwiększonych inwestycji w Odnawialne Źródła Energii, które są doskonałą alternatywą dla wspomnianego powyżej węgla – truciciela na szczęście chylącego się powoli ku upadkowi.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.