Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Na każdego w UE przypada rocznie 35 kg odpadów z plastiku. Tylko 13 kg trafia do recyklingu

Na każdego w UE przypada rocznie 35 kg odpadów z plastiku. Tylko 13 kg trafia do recyklingu

Na każdego w UE przypada rocznie 35 kg odpadów z plastiku. Tylko 13 kg trafia do recyklingu

W 2020 roku każdy mieszkaniec Unii Europejskiej wygenerował średnio 34,6 kg odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Eurostat szacuje, że jedynie 13 kg z nich zostało poddanych recyklingowi. Poprawa gospodarowania odpadami w Polsce to jeden z celów nowego programu FEnIKS.

Reklama

Recykling odpadów w Unii Europejskiej

Najwięcej zużywanych przez siebie opakowań sztucznych – ponad połowę – poddano recyklingowi w Holandii, Litwie, Słowacji, Hiszpanii, Bułgarii i Cyprze. Unijna średnia wyniosła tym samym 38%.

Mniej niż jedna trzecia odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych została poddana recyklingowi na Malcie, we Francji, Danii, na Węgrzech, w Irlandii, Rumunii i Austrii. W grupie tych państw znalazła się także niestety Polska.

W latach 2010–2020 ilość odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wytwarzanych w UE na mieszkańca wzrosła o 23%. To wzrost o średnio 6,5 kg. W tym samym okresie o 32% zwiększyła się także ilość odpadów poddawanych recyklingowi. Oznacza to, że do ponownego przetworzenia trafiło o 3,2 kg odpadów więcej.

Czy te statystyki mówią o poprawie standardów gospodarki zamkniętej w ramach UE?

Czy jesteśmy na dobrej ścieżce?

Większa ilość odpadów, która trafiła do recyklingu, nie jest jednoznacznie pozytywnym wskaźnikiem.

Pomimo tej poprawy ilość opakowań z tworzyw sztucznych, które nie zostały poddane recyklingowi, wzrosła od 2010 roku o 3,4 kg na mieszkańca ze względu na większy wzrost bezwzględnej ilości wytwarzanych odpadówalarmuje Eurostat.

W 2020 roku w życie weszły jednak bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące zgłaszania recyklingu. Stąd też wynika spadek liczby przetwarzanych odpadów o 3 punkty procentowe – z 41% w 2019 roku do szacowanego poziomu 38% średniej unijnej w 2020 roku.

Tworzywa sztuczne są – według Eurostatu – drugim pod względem ilości surowcem, z którego produkowane są opakowania w UE. Plastik nie jest jednak jedynym materiałem, z którego powstają zalegające na wysypiskach śmieci.

Papier, szkło i drewno

W 2020 roku ilość odpadów opakowaniowych z wszystkich materiałów przypadających na każdego mieszkańca UE oszacowano na 177,2 kg. Najmniej generował przeciętny mieszkaniec Chorwacji – 66 kg. Najwięcej śmieci produkują Niemcy – średnio to aż 225,8 kg na jednego obywatela.

Które odpady są najpopularniejsze? Największy udział w rodzaju opakowań miały w 2020 roku papier i tektura (41,2%). Drugie miejsce zajęły tworzywa sztuczne – 19,5%. Dalsze pozycje w rankingu zajmują szkło – 19,1%, drewno – 15,1% i metal – 5%

Za poprawę gospodarowania odpadami w Polsce ma być odpowiedzialny nowy unijny program FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027). Komisja Europejska zatwierdziła go na początku października.

FEnIKS – największy program krajowy w całej UE

Łączna kwota przeznaczona w programie FEnIKS na inwestycje i przedsięwzięcia to prawie 29,3 mld euro. 24,1 mld euro z tej kwoty przypada z funduszy UE – 12,9 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 11,2 mld euro z Funduszu Spójności. Wspierane będą projekty m.in. dotyczące ponownego użycia, naprawy, wymiany rzeczy używanych.

Konieczne będzie dalsze organizowanie zintegrowanego systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (…).  Tworzone będą instalacje do odzysku (w tym recyklingu), jako procesów zagospodarowania najbardziej oczekiwanych w hierarchii sposobów postępowania z odpadamiczytamy w programie.

Zobacz też: W Polsce powstała nowoczesna fabryka ekologicznych opakowań w 100% przeznaczonych do recyklingu

Jednym z problemów, które rozwiązać ma Polska, jest kwestia niedostatecznego zagospodarowania, w tym odzysku generowanych odpadów. GUS szacuje, że w 2021 roku w Polsce zebranych zostało 13,7 mln ton odpadów komunalnych. To wzrost o 4,2% w porównaniu z rokiem 2020.

Na przeciętnego Polaka przypadało średnio 358 kg zebranych odpadów komunalnych, co oznacza wzrost o 16 kg w porównaniu z rokiem poprzednim. Z gospodarstw domowych odebrano 11,7 mln ton odpadów, co stanowiło 85,8% wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych.

Z zebranych odpadów komunalnych w 2021 roku do odzysku skierowanych zostało 60%, a do recyklingu 26,9%.

Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce napędzać będą także projekty związane m.in. z recyklingiem baterii. W tych inwestycjach przodują w Polsce Koreańczycy, którzy w tym roku zakończyli budowę takiego obiektu na Dolnym Śląsku.

źródło: Eurostat, Serwis Samorządowy PAP, zdj. główne: Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.