Nabory wniosków do programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

Nabory wniosków do programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

NFOŚiGW poinformował, że do końca września br. trwa nabór wniosków na projekty w ramach Programu Operacyjnego „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Organizacje mogą otrzymać dotacje, pokrywające do 100 proc. kosztów projektu.

Na projekty składane w naborze dostępne  jest niemal 368 tys. euro, tj.  ponad 1,5 mln zł. Środki na dofinansowanie pochodzą z Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego  2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.  Składając wniosek w naborze Beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 100 proc.  kosztów kwalifikowanych, w tym 10 proc. dofinansowania w formie zaliczki.

Nabór wniosków, trwający do 30 września br., adresowany jest do:

– organizacji zrzeszających/działających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a także związków i partnerstw miast, gmin, powiatów i regionów;

– organizacji samorządu gospodarczego.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty, które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i organizacjami z Państw-Darczyńców.  Wymagane jest, aby wszystkie wnioski miały charakter bilateralny i były  wnioskami  partnerskimi tj. przygotowanymi i składanymi wspólnie z partnerem pochodzącym z Norwegii.

Formą wdrażania jest „projekt parasolowy”, w którym jest jeden partner wiodący – beneficjent (organizacja samorządu gospodarczego – izba gospodarcza) i wielu innych partnerów – podmioty współpracujące i wdrażające określoną część projektu, tzw. projekt pilotażowy i/lub mikro-projekt (przedsiębiorstwa stanowiące grupę docelową). Minimalna kwota dofinansowania dla jednego projektu parasolowego wynosi 183 823,75 euro, co w przeliczeniu daje 763 824,45 zł., zaś maksymalna kwota dofinansowania wynosi 367 647,50 euro (1 527 648,89 zł.).

Celem prowadzonego programu jest udzielenie wsparcia dla nawiązania i wzmocnienia wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii oraz najlepszych praktyk pomiędzy podmiotami polskimi i  norweskimi. Realizowane przez Beneficjentów projekty powinny prowadzić do zwiększenia świadomości i budowy kompetencji w obszarze efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia wytwarzania odpadów i redukcji zanieczyszczeń do atmosfery, wody i gruntu. Więcej informacji można uzyskać na stronie NFOŚiGW.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.