Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Największe wieże wiatrowe z Polski

Największe wieże wiatrowe z Polski

Największe wieże wiatrowe z Polski

Przełomowa inwestycja Grupy Stoczni Gdańsk o wartości 160 mln zł. Stocznia jest jednym z pięciu największych producentów wież wiatrowych na świecie. Teraz stanie się największym w Europie.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

GSG Towers – spółka wchodząca w skład Grupy Stoczni Gdańsk – otwiera kluczową inwestycję produkcji wież wiatrowych i konstrukcji stalowych dla przemysłu morskiego. Łączna wartość programu inwestycyjnego sięga kwoty 160 mln złotych. Najnowocześniejsze urządzenia do gięcia, spawania i malowania wież wiatrowych oraz konstrukcji stalowych podwajają obecne moce produkcyjne. Pozwolą one także wytwarzać innowacyjne konstrukcje dla sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Otwarcie inwestycji wprowadza europejskiego lidera produkcji wież lądowych oraz wielkogabarytowych konstrukcji stalowych do elitarnego grona producentów konstrukcji dla najbardziej perspektywicznego rynku offshore – morskich elektrowni wiatrowych. Ukończona właśnie inwestycja umożliwia zwiększenie produkcji wież wiatrowych w skali rocznej do poziomu 300 wież o średnicy do 8 m, oraz wytwarzanie wież z blachy o grubości do 120 mm i długości pojedynczej sekcji do 50 m. Dotąd Stocznia produkowała wieże o średnicy 4 m i długości sekcji do 38 m. Jedna wieża składa się z 4-6 sekcji. Do tej pory Stocznia Gdańska mogła produkować około 700 sekcji rocznie, teraz wyprodukuje nawet 1300.

Energetyka onshore oraz offshore to rynek o ogromnym popycie i potencjale wzrostu, a w rezultacie tej inwestycji Grupa Stoczni Gdańsk staje się jednym z największych producentów wież wiatrowych dla tego rynku w Europie. Dzięki nowoczesnym liniom produkcyjnym możemy już niedługo uzyskać status dostawcy pierwszego wyboru kompleksowych rozwiązań w branży morskiej energetyki wiatrowej – mówi Jarosław Łasiński, prezes GSG Towers i Stoczni Gdańsk S.A.

Grupa Stoczni Gdańsk zatrudnia obecnie około 1000 pracowników. Zwiększenie potencjału produkcyjnego skutkować będzie podniesieniem poziomu zatrudnienia. Oznacza to, że spółka zatrudni kolejne 300-400 osób w ciągu następnych dwóch lat.

Jest to inwestycja w energetykę wiatrową, która dzięki swej skali stwarza możliwość realnej konkurencyjności elektrowni wiatrowych wobec gazowych i węglowych – zauważył podczas uroczystego otwarcia inwestycji wiceminister Paweł Brzezicki, podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Wpisuje się ona także w plan ministra Morawieckiego budowy polskiej elektrowni morskiej na Bałtyku. – dodał wiceminister.

Stocznia Gdańska zapewnia, że na najbliższy rok ma już pełny portfel zamówień, a wszystkie lądowe wieże wiatrowe produkuje na eksport. Po zmianie Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, w Polsce budowanie nowych farm wiatrowych stało się nieopłacalne. Krajowe inwestycje w wiatrowe elektrownie naziemne zostały praktycznie wstrzymane.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.