Przed nami czasy nieograniczonej, wolnej i czystej energii słonecznej

Przed nami czasy nieograniczonej, wolnej i czystej energii słonecznej

Scenariusze dotyczące przyszłości energetyki odnawialnej, przewidywane przez futurystów, są różnokierunkowe. Zdaniem większości ekspertów rozwój odnawialnych źródeł energii jest jednak nieunikniony.

Według Raya Kurzweila energetyka słoneczna ma podwajać swoją moc co dwa lata przez najbliższe 30 lat. W wyniku tego, w ciągu niespełna 14 lat, po sześciu podwojeniach zainstalowanej mocy, zostaną osiągnięte uzyski odpowiadające całkowitemu dzisiejszemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Natomiast po 20 latach takiego scenariusza, pozyskana ze słońca energia przekroczy zapotrzebowanie ówczesnego społeczeństwa. Tak szybki rozwój branży spowoduje większa dostępność oraz coraz niższe koszty wykorzystywania rozwiązań opartych o energię słoneczną. Jednak w dalszym ciągu możliwa do przetworzenia energia będzie stanowić niewielką część całkowitego docierającego na ziemię promieniowania.

Jak mówi futurysta – w krajach takich jak Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Australia, czy południowo-zachodnie Stany Zjednoczone instalacje fotowoltaiczne osiągnęły już parytet cenowy, dzięki czemu inwestycje w tę technologię są opłacalne bez dodatkowego wsparcia. Spowodowane jest to przez spadek cen energii produkowanej w instalacji fotowoltaicznej o 75 proc. w ciągu pięciu ostatnich lat. W dalszym ciągu ceny energii PV spadają i eksperci uważają, że w 2020 roku energia z instalacji fotowoltaicznych będzie konkurencyjna w stosunku do źródeł kopalnych w większości obszarów na świecie. Natomiast w ciągu najbliższej dekady, ma spaść do poziomu równego ułamek ceny obecnej energii z paliw kopalnych.

Przewidywania ekspertów obejmują również udział innych odnawialnych technologii w zaspokajaniu potrzeb energetycznych. Doprowadzi to do zjawiska konkurencji oraz uzupełniania w produkcji energii ze względu na efektywną produktywność w różnych warunkach. Futuryści uznają za pewne, że na całym świecie docelowo zapanuje energetyka odnawialna wypierając konwencjonalne źródła energii, które z jednej strony zanieczyszczają środowisko, a z drugiej przestaną być rentowne.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.