Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Edit: Kto stoi za 700 niedziałającymi instalacjami fotowoltaicznymi?

Edit: Kto stoi za 700 niedziałającymi instalacjami fotowoltaicznymi?

Instalacje fotowoltaiczne od FlexiPower znowu z problemami

B1
Reklama


SPROSTOWANIE od firmy FlexiPower

Reklama

Odnosząc się do artykułów z dnia 17 grudnia 2018 r. „FlexiPower będzie musiała naprawić instalacje PV” oraz z dnia 18 grudnia 2018 r. „Kto stoi za 700 niedziałającymi instalacji fotowoltaicznymi?”, informujemy, że spółka FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. z własnego woli wraz z producentem przekaźników, podjęła się wymiany wszystkich przekaźników mając na celu zapobieżenie występowania w przyszłości ewentualnych awarii. Jednocześnie informujemy, że zarzut niewłaściwego opisania modułu fotowoltaicznego został skierowany pod adresem Gminy Ochotnica Dolna i to gmina udzieliła na niego odpowiedzi, a FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. nie uczestniczyła w tych działaniach.


SPROSTOWANIE, 19.12.2018 godz. 10:15

Firma Bruk-Bet dostarczyła jedynie panele fotowoltaiczne. Redakcja przeprasza za przekazanie nieprecyzyjnej informacji. 
Wykonawcą inwestycji w gminie Ochotnica Dolna jest firma FlexiPower, która odpowiada za całość inwestycji.
Wadliwe w instalacjach są przekaźniki do grzałek od innego producenta, jakiego?
Od Gminy Ochotnica dowiedzieliśmy się, że w porozumieniu z FlexiPower są one w trakcie wymiany. 

_______________________________________________________________________________________

FlexiPower w 2016 roku podpisało umowę na montaż około 600 mikroinstlacji fotowoltaicznych w gminie Ochotnica Dolna. Teraz okazuje się, że nie działają one prawidłowo. Jak dowiedziała się nasza redakcja, producentem wadliwego sprzętu [sprostowanie, 19.12.: producentem tylko paneli fotowoltaicznych] jest firma Bruk-Bet Solar (Bruk-Bet Sp. z o.o.) [wadliwe są inne elementy instalacji, nie panele fotowoltaiczne].

Gmina Ochotnica Dolna spodziewa się kompleksowej naprawy 726 mikroinstalacji fotowoltaicznych (589 szt. + dodatkowe 137 szt. z listy rezerwowej), za których montaż odpowiedzialne jest FlexiPower. Za nieprawidłowe działanie instalacji najprawdopodobniej winne są przekaźniki grzałki, które dostarczył FlexiPower. [sprostowanie, 19.12.: Nie znamy producenta grzałem, nie był to Bruk-Bet] Skąd grzałki w fotowoltaice?

Instalacje fotowoltaiczne zamontowane w Ochotnicy Dolnej nie przypominają ‘tradycyjnej’ fotowoltaiki, która z energii słonecznej produkuje energię elektryczną. Składają się z paneli fotowoltaicznych oraz grzałki, przez co służą przede wszystkim do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Dlaczego więc nie zamontowano kolektorów słonecznych? Wykonawca zakłada możliwość  oddawania nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci. Zgodnie z dokumentem dotyczącym inwestycji i umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej: „rozkład produkcji energii powinien być w miarę równomierny np. 80% dogrzewanie CWU, 20% zasilanie gospodarstwa” (znak: IGŚ.271.1.4.2016).

Za realizację inwestycji odpowiedzialna jest firma FlexiPower [Sprostowanie: Bruk-Bet tylko wyprodukował panele fotowoltaiczne]. Ze wspomnianego dokumentu (BIP, znak: IGŚ.271.1.4.2016) wynika, że te mikroinstalacje (panele) to model BEP260 Wp. Aktualnie firma Bruk-Bet Solar nie ma ich w swojej sprzedaży.

Ponadto w wyjaśnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla gminy Ochotnica Dolna zarzucono FlexiPower, że w ofercie opisało „moduł fotowoltaiczny sposób wskazujący na jednego producenta, (Bruk-Bet Solar BEP260Wp). Opisane urządzenie w może wskazywać na konkretnego producenta co jest niezgodne z zasadami zachowania uczciwej konkurencji i pozostaje sprzeczności  z ustawą Prawa zamówień publicznych”. FlexiPower na wspomniany powyżej zarzut udzieliło oficjalnej i dość enigmatycznej odpowiedzi: „Oferujący może zaoferować produkt o lepszych parametrach. Z wiedzy Zamawiającego wynika, iż istnieją inni producenci mający produkt o tych samych lub lepszych parametrach”.

Niestety, do mieszkańców gminy Ochotnica Dolna trafiły instalacje FlexiPower [Sprostowanie: Bruk-Bet dostarczył jedynie panele fotowoltaiczne], które, jak okazało się w praktyce, nie pracują prawidłowo [sprostowanie, 19.12: wadliwe są przekaźniki, które zostały zamontowane z instalacjami fotowoltaicznymi przez wykonawcę inwestycji – FlexiPower].

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.