Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nowe przepisy dla elektrycznych hulajnóg. Zobacz, za co możesz dostać mandat

pojazdy elektryczne, hulajnogi

Nowe przepisy dla elektrycznych hulajnóg. Zobacz, za co możesz dostać mandat

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o wejściu w życie nowych przepisów dotyczących m.in. hulajnóg elektrycznych. Po kilku latach ten środek transportu doczekał się wreszcie regulacji prawnych. 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Chodnik znów dla pieszych

Ustawa wprowadza pierwszeństwo pieszego w stosunku do kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego (UTO) po części infrastruktury przeznaczonej dla pieszych. Kierujący tymi pojazdami będą zobowiązani do ustępowania pierwszeństwa pieszym i nieutrudniania im ruchu.

Do tej pory stan prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego pozostawał nieuregulowany. Stwarzało to realne zagrożenie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach. Dlatego przygotowaliśmy rozwiązania, które zwiększą bezpieczeństwo, w szczególności najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Czego zabraniają nowe przepisy:

• kierowania hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h,

• kierowania hulajnogą lub urządzeniem transportu osobistego osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości, lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
• przewożenia hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego innych osób, zwierząt i przedmiotów,
• ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego innych pojazdów,
• pozostawiania hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego na chodniku w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi.

Definicja hulajnogi elektrycznej

Hulajnoga elektryczna to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Gdzie można się poruszać hulajnogą elektryczną?

  • Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.
  • Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.
  • Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z zachowaniem następujących zasad:

– jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego
– zachowanie szczególnej ostrożności
– ustępowanie pierwszeństwa pieszemu
– nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Kto może kierować hulajnogą?

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Podobne zasady obowiązują urządzenia transportu osobistego – UTO

Są to pojazdy napędzane elektrycznie, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe (np. deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące).

Wrotki, rolki, deskorolki

Miłośnicy tych urządzeń mogą poruszać się po drodze dla rowerów lub po chodniku i drodze dla pieszych, z zachowaniem takich samych zasad, jak w przypadku hulajnóg. Słowem – pieszy ma zawsze pierwszeństwo.
By poruszać się na wrotkach, rolkach lub deskorolce, niepotrzebne są  żadne uprawnienia. Nie ma też ograniczeń wiekowych. 

Przejścia dla pieszych i parkowanie

Przejeżdżanie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez przejście dla pieszych jest zabronione. Nie wszędzie też można zaparkować hulajnogę elektryczną

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek pozostawienia m.in. hulajnogi elektrycznej na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadku braku takiego miejsca pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

• hulajnoga elektryczna będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni,
• hulajnoga elektryczna będzie ustawiona równolegle do krawędzi chodnika,
• szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

W nowelizacji wskazano ponadto wysokość opłat za usunięcie z drogi hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego. Pojazdy te mogą zostać usunięte z drogi na koszt właściciela, m.in. w przypadku pozostawienia ich w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi może wydać policjant lub strażnik gminny (miejski).

Nowy rodzaj wykroczenia i mandaty

Nowelizacja wprowadza nowy rodzaj wykroczenia: za poruszanie się przez kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch chodnikiem, lub drogą dla pieszych z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego, lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu. Za nieprzestrzeganie zasad można więc będzie dostać mandat karny.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.