Nowe przepisy dotyczące mocy przyłączeniowej dla stacji ładowania

W obecnie obowiązującym prawie brakuje regulacji określających sposób ustalania mocy przyłączeniowej dla stanowisk postojowych w budynkach użyteczności publicznej oraz w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Już wkrótce ma to się zmienić. Ministerstwo Energii pracuje nad zmianami.

Ministerstwo Energii poinformowało o opracowaniu i skierowaniu do konsultacji projektu rozporządzenia dotyczącego ustalania mocy przyłączeniowej dla budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Co się zmieni?

Fotowoltaika od Columbus Energy
Punkty ładowania szeroko powszechne?

Resort energii wyjaśnił, że nowe rozporządzenie ma uregulować sposób obliczania minimalnej mocy przyłączeniowej potrzebnej do ładowania pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych typu plug-in. Obecna ustawa o elektromobilności nakłada na firmy projektujące i budujące budynki obowiązek zapewnienia mocy przyłączeniowej w celu wyposażenia go w punkty ładowania. Do tej pory jednak brakowało konkretów, tzn. liczb. Teraz luka, a w zasadzie niedoprecyzowanie prawa, ma zniknąć.

Zgodnie z proponowanym przepisem, budynki użyteczności publicznej powinny zapewnić moc przyłączeniową będącą iloczynem 20% planowanych miejsc postojowych i mocy równej 3,7 kW. W budynkach wielorodzinnych mieszkalnych moc przyłączeniową określa się przez mnożenie planowanych miejsc parkingowych z wartością mocy równej 3,7 kW.

Podmioty, które złożyły wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę albo odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego po dniu 1 stycznia 2019 r. i przed wejściem nowych regulacji, mają czas na modernizację w terminie do 1 stycznia 2020 roku.

źródło: gramwzielone.pl