Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nowe zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (IRiESD)

Nowe zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (IRiESD)

Pierwsze propozycje zmian dotyczące funkcjonowania mikroinstalacji OZE krajowi dystrybutorzy przedstawili już na przełomie 2017/2018 roku. Proponowane modyfikacje zostały wtedy mocno skrytykowane m. in. przez Urząd Regulacji Energetyki, co opóźniło prace nad wdrożeniem projektu.

B1
Reklama

Główny zarzut URE był taki, że operatorzy sieci dystrybucyjnych nie skonsultowali regulacji, które w istotny sposób ingerowałyby w rynek instalacji OZE w gospodarstwach domowych. I choć spotkania konsultacyjne się odbyły, to przez dwa dni nie zebrano żadnych uwag. Informowanie o konsultacjach było tak ograniczone, że większa część branży dowiedziała się o nich po fakcie.

Latem dystrybutorzy przedstawili nowe propozycje zmian dotyczące przyłączania i zasad współpracy z właścicielami mikroinstalacji. Poprawki do wcześniejszych propozycji zmian zdają się być bardziej korzystne dla instalatorów i prosumentów. Konsultacje w sprawie nowych regulacji mają trwać 4 tygodnie.

Reklama

Pierwsze zmiany obejmowały m. in. wymuszenie przyłączenia trójfazowego instalacji o mocy powyżej 3kW, jednofazowe przyłącze można było przygotować w przypadku instalacji mniejszej lub równej 3 kW. W kolejnym podejściu autorzy zmian ugięli się ze względu na krytyczne uwagi z branży i podnieśli próg instalacji do 3,68 kW, dając możliwość przyłączenia do nich jednej fazy. Co więcej, operatorzy systemów dystrybucyjnych chcieli wprowadzić możliwość odłączania zdalnego od sieci mikroinstalacji, a w przypadku większych instalacji umożliwić sterowanie mocą czynną. Z takiego rozwiązania zrezygnowano.

Regulacje wejdą w życie po konsultacjach i akceptacji URE. Będą dotyczyły wyłącznie mikroinstalacji, czyli instalacji w gospodarstwach domowych i to tych, które będą instalowane po zmianach w IRiESD.

 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.