Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nowelizacja ustawy 10H jeszcze w tym roku!

Nowelizacja ustawy 10H jeszcze w tym roku!

Ministerstwo Rozwoju ma nadzieję na liberalizację prawa do budowy elektrowni wiatrowych na lądzie. Nowelizacja ustawy 10H mogłaby być przeprocesowana jeszcze w tym roku. 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Jesteśmy po pierwszym spotkaniu międzyresortowego zespołu ds. ułatwień w energetyce prosumenckiej. Przedstawiliśmy katalog tematów, którymi chcemy się zająć, to są trzy obszary. Po pierwsze, rozszerzenie statusu prosumenta na wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe. Drugi to właśnie liberalizacja ustawy odległościowej w energetyce wiatrowej na lądzie i trzeci to ułatwienia w zakresie produkcji biogazu, bioetanu – powiedziała szefowa resortu rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Nowelizacja całościowo miałaby obejmować trzy powyżej wspomniane obszary, z szczególnym naciskiem na regulację energetyki wiatrowej na lądzie. 

Emilewicz podkreśliła, że chce uwzględnić głosy wspólnot lokalnych w procesie legislacyjnym. Konsultacje miałyby się rozpocząć w pierwszym półroczu tego roku. Sama ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2021 roku. Przypomnijmy, że główną blokadą dla farm wiatrowych jest ustawa odległościowa, która dopuszcza postawienie wiatraku przy minimalnej odległości od zabudowań równej dziesięciokrotności wysokości masztu turbiny (10 razy H).

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.