Nowelizacja ustawy 10H jeszcze w tym roku!

Ministerstwo Rozwoju ma nadzieję na liberalizację prawa do budowy elektrowni wiatrowych na lądzie. Nowelizacja ustawy 10H mogłaby być przeprocesowana jeszcze w tym roku. 

Jesteśmy po pierwszym spotkaniu międzyresortowego zespołu ds. ułatwień w energetyce prosumenckiej. Przedstawiliśmy katalog tematów, którymi chcemy się zająć, to są trzy obszary. Po pierwsze, rozszerzenie statusu prosumenta na wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe. Drugi to właśnie liberalizacja ustawy odległościowej w energetyce wiatrowej na lądzie i trzeci to ułatwienia w zakresie produkcji biogazu, bioetanu – powiedziała szefowa resortu rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Nowelizacja całościowo miałaby obejmować trzy powyżej wspomniane obszary, z szczególnym naciskiem na regulację energetyki wiatrowej na lądzie. 

Emilewicz podkreśliła, że chce uwzględnić głosy wspólnot lokalnych w procesie legislacyjnym. Konsultacje miałyby się rozpocząć w pierwszym półroczu tego roku. Sama ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2021 roku. Przypomnijmy, że główną blokadą dla farm wiatrowych jest ustawa odległościowa, która dopuszcza postawienie wiatraku przy minimalnej odległości od zabudowań równej dziesięciokrotności wysokości masztu turbiny (10 razy H).