1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nowelizacja ustawy o OZE. Co zmienia się w świecie energetyki?

Nowelizacja ustawy o OZE. Co zmienia się w świecie energetyki?

1 października weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowe przepisy implementują w Polsce część unijnej dyrektywy RED II. Zmiana prawa ma przede wszystkim ułatwić inwestycje w OZE i wspierać energetykę lokalną.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Więcej regulacji dla modernizacji OZE

Jedną z najbardziej znaczących zmian jest prawne określenie, czym tak naprawde jest modernizacja OZE. Tego typu definicja funkcjonowała już co prawda w polskim prawodawstwie, jednak brak było jasnych przepisów wykonawczych. Według nowelizacji ustawy modernizacja instalacji OZE może polegać między innymi na:

  • odtworzeniu stanu pierwotnego lub zmianie parametrów użytkowych lub technicznych instalacji odnawialnego źródła energii,
  • przekształceniu instalacji odnawialnego źródła energii w inny rodzaj instalacji odnawialnego źródła energii, z wyłączeniem przekształcenia w instalację spalania wielopaliwowego,
  • przekształceniu jednostki wytwórczej niestanowiącej instalacji odnawialnego źródła energii w instalację OZE, z wyłączeniem przekształcenia w instalację spalania wielopaliwowego.

Duże zmiany czekają sektory biomasy, biogazu czy hydroenergii. Tego typu instalacje o mocy mniejszej niż 500 kW zostają objęte systemem wsparcia FIT (feed-in-tarif), a w zakresie mocy 500 kW – 1 MW systeme FIP (feed-in-premium). Oznacza to bardziej atrakcyjne taryfy dla podmiotów zarządzających tego typu instalacjami.

Definicja biometanu i zielone światło dla cable-poolingu

Nowelizacja wprowadza do polskiego prawa definicję biometanu. Umożliwia to stworzenie rynku dla tego nowego paliwa gazowego, które może być wprowadzone zarówno do sieci gazowych, jak i wykorzystywane w transporcie. Nowe przepisy tworzą rejestr producentów biometanu prowadzony przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Aby móc legalnie wytwarzać to paliwo, należy wpisać się na tę listę. Dotyczy to podmiotów, które produkują biometan oraz biometan z biogazu. Inne przepisy dotyczą producentów biometanu z biogazu rolniczego. Ci muszą zostać wpisani do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego, prowadzonego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Nowe przepisy to również regulacje dla technologii cable poolingu. Rozwiązanie to pozwala na przyłączenie dwóch źródeł energii (np. farmy wiatrowej i słonecznej położonych w jednej lokalizacji) do tej samej infrastruktury przyłączeniowej. Daje to możliwość tworzenia elektrowni hybrydowych, które są bardziej wydajne i mniej zależne od warunków atmosferycznych. Dwie części jednego systemu cable pooling mogą należeć do różnych inwestorów. Nowelizacja przewiduje współdzielenie infrastruktury przyłączeniowej przez beneficjentów aukcyjnego systemu wsparcia oraz systemów FIT/FIP. Zastrzeżenie jest takie, że wytwórca energii elektrycznej w instalacji planowanej do przyłączenia nie korzysta ani nie będzie korzystał z żadnego mechanizmu wspierającego wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych przewidzianych ustawą OZE.

– Cable pooling przede wszystkim pozwoli na bardziej efektywne wykorzystywanie już istniejących mocy przyłączeniowych. Umożliwi bowiem wykorzystanie np. energii ze słońca i wiatru na jednym przyłączu z siecią. Źródła odnawialne mogą się świetnie uzupełniać w profilu wytwarzania. Warunkiem jest jednak wypracowanie indywidualnego modelu współpracy między właścicielami danych źródeł energii. Liczymy, że to rozwiązanie pozwoli również na zmniejszenie liczby sporów o odmowy przyłączenia do sieci. W mojej ocenie przełoży się też na bardziej efektywne wykorzystanie już istniejących przyłączy, a to oznacza bardziej efektywne wykorzystanie mocy OZE. Oczywiście, jak każde nowe rozwiązanie, będzie ono wymagało czasu na pełne wdrożenie i wypracowanie przez inwestorów najlepszych modeli współpracy, np. w zakresie podziału kosztów – zauważa Rafał Gawin, Prezes URE.

Energetyka obywatelska z większym wsparciem

Nowe przepisy zakładają również większe wsparcie dla klastrów energii i spółdzielni energetycznych. W przypadku klastrów, zmodyfikowano ich definicję, co przekłada się między innymi na wzmocnienie roli jednostek samorządu terytorialnego, a także określenie obszaru działań klastra, roli koordynatora czy zakresu i treści porozumień o utworzeniu klastrów energii.

Przepisy zakładają liczne ulgi dla klastrów, między innymi dotyczące opłat związanych z systemami wsparcia OZE. Warunkiem skorzystania z ulg jest wpisanie do rejestru klastrów prowadzonego przez URE. Z kolei spółdzielnie energetyczne, które wpisane są do rejestru prowadzonego przez Dyrektora Generalnego KOWR zyskały nowe regulacje dotyczące ulg, obszaru działania i obowiązków operatorów systemów dystrybucyjnych oraz sprzedawców energii względem spółdzielni.

Co ważne, nie wszystkie wskazane w nowelizacji ustawy przepisy weszły w życie 1 października. Przykładem są zapisy o wsparciu operacyjnym dla instalacji OZE, które wykorzystały okres wsparcia. W zależności od zainstalowanej mocy elektrycznej, instalacje wykorzystujące różne rodzaje biogazu, hydroenergię czy też biomasę mogą otrzymywać dopłaty nawet przez kolejne 10 lat. Te zapisy wchodzą jednak w życie 1 lipca 2025 roku.

– Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jednoznacznie wyznacza kierunki zmian polskiej energetyki. Dążenie do maksymalnego ograniczenia emisyjności wymaga zdecydowanej zmiany miksu energetycznego i zastępowania źródeł węglowych zeroemisyjnymi oraz „zielonymi”. Generacja energii w zielonych mikroźródłach od kilku lat przyrasta w ogromnym tempie. Znaczenie tego rodzaju rozproszonych źródeł wytwórczych w naszym kraju będzie coraz większe, właśnie w kontekście transformacji energetycznej i budowy nowej architektury rynku energii, w której pożądane jest wytwarzanie i zużywanie energii na poziomie lokalnym. A wobec zmian zachodzących na tym rynku wraz z rozwojem technologii należało wprowadzić zmiany do regulującej ten segment ustawy o OZE – powiedział Rafał Gawin, Prezes URE.

Czytaj także: Biogazownie będą łatwiejsze w budowie. W życie właśnie weszły nowe przepisy

Źródło: ure.gov.pl, globenergia.pl

Fot. Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.