Nowelizacja ustawy o OZE

W środę (12 czerwca), podczas posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, ma odbyć się pierwsze czytanie projektu ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE), który został zaproponowany przez Polskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej (PSEW). Przyjęcie zmian ma usunąć wątpliwości interpretacyjne – prawne i redakcyjne – w obszarach ustawy OZE.

Jednym z najważniejszych postulatów projektu ustawy jest wydłużenie ważności obowiązywania umów przyłączeniowych dla wytwórców, tak aby umożliwić im uczestnictwo w tegorocznych aukcjach oraz zagwarantować przyłączenie do sieci. Ponadto rozszerzona zostanie definicja prosumenta o przedsiębiorców i sposób rozliczania produkowanej w ten sposób energii.

Jakie zmiany w nowelizacji ustawy o OZE?

Prosument energii odnawialnej

Najnowsza nowelizacja przewiduje wprowadzenie nowej definicji “prosumenta energii odnawialnej”, która obejmie także przedsiębiorców, co da im możliwość rozliczenia nadwyżek w korzystnym systemie opustów.  

W stosunku do dotychczasowego rocznego okresu rozliczeniowego nadwyżki energii wprowadzonej do sieci przez prosumentów przepadały po roku, jeżeli nie udało ich się “wirtualnie” odebrać w postaci opustu. Nowelizacja ustawy o OZE zakłada wydłużenie cykli rozliczeniowych.

Dodatkowo nowelizacja ustawy zakłada rezygnację z obowiązkowego projektu budowlanego dla najmniejszych instalacji – do 6,5 kW. Przepisy wprowadzą możliwość lokalizowania mikroinstalacji na terenach, które w miejscowych planach mają przeznaczenie inne niż produkcyjne.

Ulga termomodernizacyjna

W ramach nowelizacji rząd zwiększy premię termomodernizacyjną w przypadku, gdy właściciel domu dodatkowo zdecyduje się na fotowoltaikę lub turbinę wiatrową.

Grupa taryfowa G

Nowelizacja ustawy o OZE zakłada, że przez cały 2019 r. dla grupy taryfowej G, czyli  gospodarstw domowych, mikro- i małych przedsiębiorstw, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym również samorządów, ale i także państwowych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, zamrożone zostaną ceny energii. Poza gospodarstwami domowymi, pozostali odbiorcy będą zobowiązani do składania specjalnych oświadczeń o spełnieniu wymogów ustawowych.

Dopłaty dla średnich i dużych przedsiębiorstw

Średnie i duże przedsiębiorstwa będą miały możliwość ubiegania się o dopłatę do każdej zakupionej i zużytej w II połowie 2019 roku ilości energii, w ramach unijnej pomocy de minimis. Przepisy UE zakładają kwotę ograniczoną do 200 tys. euro w ciągu trzech lat podatkowych.

Przedsiębiorstwa energochłonne będą miały możliwość skorzystania z systemu rekompensat, przyjętego przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Biopaliwa

Zmienione zostaną przepisy dotyczące ustawy o biopaliwach, które zakładają wsparcie przy zakupie samochodów elektrycznych lub wodorowych. Lista osób uprawnionych do otrzymania  dofinansowania ma zostać rozszerzona o osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Efektywność energetyczna

Najnowsza propozycja ustawy anuluje zasady krajowego planu działań, który dotyczy efektywności energetycznej. Nowelizacja ustawy o OZE ma na celu uniknięcie podwójnej regulacji, ponieważ efektywność jest jednym z obszarów “Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”, który zakłada, że za ponad 10 lat polski miks energetyczny będzie nadal w 60% wypełniał węgiel. Według założeń planu krajowego w 2030 r. udział OZE ma wynosić ok. 21%.

W efekcie uzgodnień pomiędzy Ministerstwem Energii i Komisją Europejską w ustawie o OZE zapisane zostały zmiany o cenach prądu. Przedstawicie ME poinformowali, że nowelizacja zostanie dostosowana do przepisów regulacji  unijnych.

Resort przedsiębiorczości poinformował, że planuje kolejne zmiany dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii.

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

Płoną lasy Amazonii, Rosji i Hiszpanii. To efekt ludzkich działań i suszy

Płonący las deszczowy Amazonii można zaobserwować z kosmosu, rosyjskich torfowisk może się nie dać ugasić, a ogień na Gran Canarii strawił już ponad 10 tys. hektarów obszaru zalesionego oraz łąk. Bilans jest tragiczny. Obserwatorzy wskazują, że w porównaniu z tą samą porą rok temu nastąpił wzrost liczby pożarów o 84%.