Nowy prezes PGE Energia Odnawialna – Tomasz Siwak

W ostatni dzień lutego rada nadzorcza PGE Energia Odnawialna odwołała dotychczasowego prezesa, Mieczysława Kocha. Z początkiem bieżącego miesiąca jego miejsce zajął Tomasz Siwak. Stanowisko wiceprezesa objęła Marta Gajęcka w zamian za Krzysztofa Mullera, który złożył rezygnację.

Obecny prezes PGE EO wcześniej pracował jako prezes Portu Lotniczego Radom (w latach 2010-15) a także był dyrektorem oddziału terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie. Z kolei pani Marta Gajęcka już wcześniej związana była z PGE; od marca zeszłego roku była wiceprezesem ds. rozwoju rynku i relacji międzynarodowych Polskiej Grupy Energetycznej. Pracując na tamtym stanowisku Gajęcka nadzorowała zaangażowanie kapitałowe spółki m.in. w Polską Grupę Górniczą czy Polimex-Mostostal. Była ona także współodpowiedzialna za budowę marki PGE na arenie międzynarodowej.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Zarząd PGE nie potwierdził jeszcze oficjalnie zmian w swoim składzie. Nieznane są też przyczyny tej roszady personalnej. Nowy Prezes nie informował jeszcze o swoich planach dla PGE Energia Odnawialna.