Pierwsza Publiczna Emisja Obligacji Columbus Energy S.A.

Zarabiaj – Oddychaj – Ochraniaj! Pod takim hasłem odbyła się dzisiaj w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie konferencja inwestorska związana z pierwszą publiczną emisją obligacji Columbus Energy S.A.

Zapisy na obligacje Columbus Energy S.A. potrwają dwa tygodnie od 14 do 28 marca. Wartość oferty ma wynieść 5 mln zł, oprocentowanie stałe będzie wynosiło 9,2% w skali roku, a 2-letnie obligacje będą zabezpieczone na 150% wartości emisji. Celem emisji Obligacji serii B jest pozyskanie środków z przeznaczeniem na finansowanie zakupu i montażu ok. 400 instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych w ramach programu abonamentowego. – Odwdzięczymy się naszym inwestorom stabilnymi zyskami przez wiele lat. – powiedział Dawid Zieliński Prezes Columbus Energy S.A. Spółka planuje również w III kwartale 2017 roku przenieść notowania akcji na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Według badań przeprowadzonych przez CBOS, w Polsce jest milion domów, których właściciele są gotowi zamontować fotowoltaikę natychmiast, a ¾ polskich domów wymaga termomodernizacji. Szacuje się, że do 2030 roku rynek ten będzie wart około 150 mld zł. To gigantyczny rynek, który chcemy zagospodarować. – powiedział Prezes Zarządu Columbus Energy S.A. Dawid Zieliński.

Na początku marca 2017 roku Columbus Energy S.A. podpisała z Nest Bank S.A. umowę współpracy, przez którą Bank zobowiązał się finansować klientów, którzy spełnią warunki określone w odpowiedniej ofercie produktowej. Przedmiotowa umowa zawarta została na czas nieoznaczony. Nest Bank S.A. zobowiązał się do przekazywania na rachunek Spółki środków finansowych wynikających z umów podpisanych z jej klientami. Zawarcie umowy z Nest Bank S.A. stanowi pierwszy etap zaangażowania we współpracę, polegający na współfinansowaniu klientów oraz jest kontynuacją podpisanego w grudniu 2016 r. przez obie strony listu intencyjnego. Dzięki pozyskaniu partnera finansowego Columbus Energy S.A. będzie mógł realizować przyjęty plan rozwoju sprzedaży swojego produktu montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach „Abonamentu na Słońce”.

Najważniejszym celem Columbus Energy S.A. jest ugruntowanie pozycji lidera na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. W 2016 roku Spółka wprowadziła do oferty innowacyjny produkt finansowy – „Abonament na Słońce”. Zgodnie z założeniami strategii rozwoju Columbus Energy S.A. planuje w 2017 roku sprzedać 2,5 tys. instalacji fotowoltaicznych, a w 2018 roku już 5 tys. instalacji. Do 2019 roku Spółka przewiduje wypracowanie standardu pozyskiwania finansowania oraz instalowania dla 12 tys. klientów rocznie. Do końca 2020 roku Columbus Energy S.A. planuje zrealizować 34 tys. montaży instalacji fotowoltaicznych i osiągnąć zysk netto w wysokości 70 mln zł. Z kolei do 2022 r. Spółka zamierza sprzedać i zamontować łącznie 60.000 instalacji o całkowitej mocy wynoszącej ponad 200.000 kWp. (200 MWp), których wartość rynkowa przekroczy 1 mld zł netto. Columbus Energy S.A. planuje rozszerzyć także swoją ofertę dla klientów indywidualnych o nowy produkt – „Termomodernizacja wraz z finansowaniem”.