Ochrona integruje – skarby programu Natura 2000

Ochrona integruje – skarby programu Natura 2000

Aby chronić przed postępem  kulturowym i cywilizacyjnym bezcenną wartość i piękno przyrody, obrano wspólny, europejski front. Natura 2000, która zrzesza ogromną ilość zielonych i majestatycznych terenów, integruje człowieka z przyrodą i pozwala jej rozkwitać swoim naturalnym i pięknym rytmem.

Ochrona przyrody i bioróżnorodność to hasła towarzyszące nam od wieków. Choć ostatnio słyszy się o nich coraz więcej, to już dawno w obliczu zagrożeń ekosystemów zauważono, że konieczne jest wprowadzenie prawnej ochrony. Państwa, które integrują się w Unii Europejskiej, podjęły szereg kroków, aby dziedzictwo przyrodnicze Europy mogło trwać w swojej pierwotnej formie. I tak powstał program Natura 2000.

Tylko Natura

Istnieją podstawy prawne, które doprowadziły do powstania Natury 2000. Są to konwencje o ochronie dziko żyjących ptaków i ich siedlisk. Pomimo iż w latach 70. ustalono kwestie związane z ochroną ptaków i terenów wodno-błotnych, to prawo to było wielokrotnie łamane i naruszało zdrowie i życie oraz cały ekosystem danych regionów. Dostrzeżono wówczas, że bioróżnorodność biologiczna zmniejsza się, dlatego w 1992 roku przyjęto kolejne zasady Konwencji z Rio, której celem była ścisła ochrona bioróżnorodności, równoważne korzystanie z zasobów natury i środowiska oraz sprawiedliwy podział korzyści, czerpanych z zasobów genetycznych Ziemi.

W wyniku dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej powstała Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000, która dotyczy wszystkich państw Unii Europejskiej – w tym Polski.

Nie tylko Polska, ale i cała Europa

Z pewnością wielu z nas widziało symboliczne tablice, informujące o tym, że znajdujemy się na terenie chronionych obszarów Natua 2000. Cała sieć liczy ponad 26400 obszarów, które łącznie zajmują 318 tys. km² powierzchni morskiej i ponad 788 tys. km² powierzchni lądowej. Liczby te stanowią 18% powierzchni krajów Unii Europejskiej. W Polsce tereny te zajmują 205 obszaru kraju. Wspólnie otaczamy troską lasy, tereny górskie, rezerwaty, Parki Narodowe, a wraz z nimi siedliska ptaków i zwierząt. Mamy, co ochraniać. 

Natura 2000 – Alpy, Austria, u podnóża szczytu Trisselwand

Mapa Polski z podziałem na tereny chronione, Parki Krajobrazowe, Parki Narodowe, pomniki przyrody, rezerwaty i inne użytki ekologiczne.

vP

Mapa Polski z podziałem na miejsca objęte programem Natura 2000 (obszary ptasie i siedliskowe)

QpeSBy5HvshbWBQFQgzZYYHuzp3V64W7iId12nkRKgnJBGCnDpIcTChJlEoQOG2olltBgIco5jSCUs8OZsj7BYOA54AMY5jwD4 Iuh1m74nWvj0oJakORZw7UlkRzAqFXWVDsSZB

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.