Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Ogrodnik miejski ochroni Radomsko przed wycinką?

Ogrodnik miejski ochroni Radomsko przed wycinką?

W Radomsku nie ma osoby, która dbałaby o ochronę przyrody w mieście. Radni domagają się więc powołania ogrodnika miejskiego. To reakcja na planowaną wycinkę drzew. 

Reklama

Ogrodnik miejski w obronie drzew

Ogrodnik miejski to stanowisko, które w miastach staje się coraz bardziej potrzebne. Wśród zadań takiego pracownika jest nadzór nad projektami dotyczącymi przestrzeni zielonej, a także współpraca  inwestorami i deweloperami. Osoba na tym stanowisku uczestniczy też w planowaniu przestrzennym i odbiorze budynków do użytku, opiekuje się placami zabaw, trawnikami, parkami i skwerami. Swojego ogrodnika miejskiego ma Toruń i warszawski Ursynów. Taka osoba jest także w Łodzi. Teraz radni z Radomska domagają się stworzenia stanowiska ogrodnika miejskiego. To odpowiedź na planowaną wycinkę drzew przy ul. Reymonta, Sierakowskiego i św. Rozalii. 

– Zieleń powinna znaleźć ważne miejsce w planowaniu przestrzeni publicznej w Radomsku. Zieleń, która jest obecna w mieście pełni ważniejszą rolę niż się nam wszystkim wydaje. Pragniemy, żeby wszystkie inwestycje, które przewidują ingerencję w miejską zieleń były konsultowane z radnymi na stosowanych komisjach resortowych, a także omawiane i opiniowane na sesjach rady miejskiej. Tworząc nowe projekty inwestycyjne starajmy się wkomponować je w istniejącą już zieleń, a nie eliminować zieleń z tych terenówmówiła portalowi radmosko24.pl Magdalena Spólnicka, przewodnicząca powiatowych struktur Platformy Obywatelskiej.

Zadaniem ogrodnika miejskiego byłoby opiniowanie wszelkich inwestycji, w których przewidziana jest wycinka czy nowe nasadzanie, a także dbanie o przestrzeń zieloną w mieście. 

–  W naszej ocenie, projektując przestrzeń urbanistyczną i jej kompozycje, powinno się traktować formy zieleni i architektury na równi. Zieleń miejska to nie tylko parki i skwery, ale także tzw. zieleń uliczna. Każde takie miejsce wpływa, mniej lub bardziej na tworzenie klimatu w mieściedodaje Spólnicka. 

Fot. główna: Wikimedia Commons

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.