ONZ alarmuje: aż milion gatunków jest zagrożonych wyginięciem

Na początku tygodnia opublikowane zostały rezultaty badania przeprowadzonego przez Międzyrządowy Zespół ds. Bioróżnorodności i Ekosystemu ONZ. Wynika z niego, że prawie milion gatunków zwierząt i roślin jest zagrożonych wyginięciem. Główny powód tego stanu rzeczy, to niezrównoważony rozwój gospodarczy.  

Według aktualnego raportu lista zagrożonych gatunków obejmuje 40% wszystkich płazów, 33% raf koralowych i rekinów oraz ⅓ wszystkich ssaków morskich. Badacze tempo wymierania zwierząt i roślin określają “bezprecedensowym” i podkreślają, że znacząco ono przyspiesza – jest setki razy szybsze niż w ostatnich dziesięciu milionach lat.  

Fotowoltaika od Columbus Energy

Ponadto badania skupiają się również na ekonomicznej ocenie ekosystemów i utracie bioróżnorodności biologicznej, która odbija się również na społeczeństwach. Naukowcy szacują, że całkowite wyginięcie zapylaczy kosztować będzie nas 577 miliardów dolarów rocznie w przypadku upraw roślin. Natomiast utrata raf koralowych oraz nadmorzyn to m.in. widmo licznych powodzi dla 300 milionów mieszkańców wybrzeży.  

Badania prowadzone przez Międzyrządowy Zespół ds. Bioróżnorodności i Ekosystemu ONZ to najbardziej wszechstrony zbiór analiz i obserwacji prowadzonych przez naukowców z całego świata i dotyczących różnorodności biologicznej ziemi oraz wpływu rozwoju kapitalizmu na jej stan. Przedstawiony niedawno raport, który został zatwierdzony przez ponad 130 państw i środowisk badawczych z różnych krajów, zawiera ponad 15 tysięcy artykułów naukowych opublikowanych w ciągu trzech lat. Większość z nich dotyczy stopniowego lub gwałtownego wymierania gatunków zwierząt i roślin, np. zapylaczy, raf koralowych, ryb i roślin leczniczych. Wśród głównych przyczyn tego stanu rzeczy wymienia się niezrównoważone rolnictwo i przemysł, rybołówstwo oraz globalne zmiany klimatu.  

– Jeśli chcemy zostawić świat dla naszych dzieci i wnuków, który nie został zniszczony przez działalność człowieka, musimy działać teraz – skomentował opublikowany raport Robert Watson, naukowiec przewodniczący badaniom.   

Wnioski wypływające z badań odzwierciedlają raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ONZ z zeszłego roku, który po raz kolejny alarmował o wymieraniu poszczególnych gatunków i konieczności podjęcia na arenie międzynarodowej znaczących zmian gospodarczych i społecznych w celu zahamowania tego procesu.  

Źródło: inhabitat.com