Osadnik

Osadnik – część oczyszczalni ścieków, zbiornik, w którym wytrącają się osady ze ścieków.