PGE Baltica 1 z warunkami przyłączeniowymi

Ostatni z trzech projektów morskich farm wiatrowych grupy PGE – PGE Baltica 1 otrzymał warunki przyłączenia do sieci przesyłowej. Elektrownia ma zostać uruchomiona po 2030 roku. Żaden z 3 projektów nie napotyka poważniejszych problemów związanych otrzymywaniem zgód i potrzebnej dokumentacji.

Na wniosek spółki projektowej Elektrownia Wiatrowa Baltica – 1 (EWB-1), Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA wydały warunki przyłączenia dla projektu farmy offshore Baltica 1. Będzie ona najmniejszą z 3 – jej moc ma wynosić 896 MW.

Co jest w warunkach przyłączeniowych?

W technicznych warunkach przyłączenia znajdują się informacje oraz wytyczne odnośnie mocy przyłączeniowej źródła wytwarzania energii, inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury przesyłowej, a także zakres uzgodnień tych inwestycji z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. 

– Otrzymane techniczne warunki przyłączenia farmy wiatrowej Baltica 1 do sieci przesyłowej to ważny dla PGE etap realizacji inwestycji. PGE, jako integralna część krajowego systemu energetycznego, rozwija zielony kierunek i inwestuje w odnawialne źródła energii. Inwestycje w morskie farmy wiatrowe mają kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej, a także gospodarczej naszego kraju – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Baltica-1 – co dalej?

Baltica-1 ma znajdować się na wysokości miasta Łeba, około 80 km od linii brzegowej. Z innych wymaganych dokumentów, projekt otrzymał już pozwolenie lokalizacyjne, czyli zgodę na wznoszenie sztucznych wysp, które wyznaczają obszar zlokalizowania farmy na obszarze Bałtyku.  

Teraz EWB-1 ma przygotować plan harmonogramowo-budżetowy, który pozwoli przejść do podpisania umowy przyłączeniowej z PSE. Następnie przeprowadzone zostaną specjalistyczne badania, będące z kolei podstawą do uzyskania decyzji o warunkach środowiskowych. Wstępnie przewiduje się, że farma Baltica – 1 będzie w pełni operacyjna po 2030 roku. 

Pozostałe farmy PGE Baltica

W przypadku projektu farmy Baltica-3 (1045 MW), PGE ma już podpisaną z PSE umowę przyłączeniową do sieci. Natomiast dla Baltica-2 (1498 MW) wydano warunki przyłączenia do sieci już w styczniu 2019 roku. Farma ta otrzymała też pozwolenie lokalizacyjne dla sztucznych wysp (PSzW). Oba projekty decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych otrzymały od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

W następnych etapach przewidziano dla nich badanie dna morskiego oraz prace koncepcyjne w kwestii wyprowadzenia mocy – czyli połączenia farm z lądem. Elektrownie mają zostać uruchomione przed końcem 2030 roku. 

Źródło: gkpge.pl