Photon Energy chce przejść na rynek główny GWP

Photon Energy, firma działająca w branży fotowoltaicznej, zamierza przenieść notowania akcji  z NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych. Zmiana rynków notowań spółki nastąpi także w Czechach oraz na frankfurckim Quotation Board. Wejściu na nowy parkiet nie będzie towarzyszyła emisja akcji.

Photon Energy NV jest globalnym dostawcą energii słonecznej. Od 2008 roku firma zbudowała i oddała do użytku na dwóch kontynentach elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 80 MWp, z czego 57,1 MWp należy do jej portfela własnego. 

Obecność Photon Energy na rynku NewConnect otworzyła nam drogę do rynków kapitałowych, a także była impulsem do rozwoju naszego zintegrowanego modelu biznesowego oraz rozbudowy portfela elektrowni fotowoltaicznych na rynku europejskim i australijskim. Ponadto zyskaliśmy większą rozpoznawalność w Polscemówi Georg Hotar, CEO Photon Energy.

Teraz Photon Energy chce przenieść notowania akcji na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na główny parkiet spółka zamierza wejść także w Czechach, zmieniając rynek obrotu z Free Market na Praską Giełdę Papierów Wartościowych, a także na frankfurcki Quotation Board.  Ma to pozwolić inwestorom ze strefy euro kupować walory spółki bez ponoszenia ryzyka walutowego.

Uważamy, że rynek główny warszawskiej giełdy będzie odpowiednim miejscem do kontynuowania ekspansji, także w kontekście dynamicznie rozwijającego się sektora fotowoltaicznego w Polsce, która zyskuje na znaczeniu w naszej strategii rozwoju. Jesteśmy przekonani, że wejście na rynki główne w Warszawie i Pradze oraz na frankfurcki parkiet Quotation Board poszerzy bazę inwestorów lokujących kapitał w akcje Photon Energypodkreśla Hotar.

Zgoda na wprowadzenie Photon Energy na główne rynki giełd warszawskiej i praskiej ma zostać podjęta podczas najbliższego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Prospekt emisyjny po zatwierdzeniu przez odpowiedni organ nadzoru, zostanie upubliczniony i udostępniony na stronie internetowej Photon Energy.