Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Pierwsza w Polsce ekologiczna biometanownia. Zaczniemy produkcję naturalnego paliwa bioLNG

Pierwsza w Polsce ekologiczna biometanownia. Zaczniemy produkcję naturalnego paliwa bioLNG

Pierwsza w Polsce ekologiczna biometanownia. Zaczniemy produkcję naturalnego paliwa bioLNG

Pierwsza w Polsce ekologiczna biometanownia powstaje w Głąbowie w województwie warmińsko-mazurskim. Pilotażowa instalacja umożliwi produkcję ponad 7 milionów m3 biometanu rocznie. Co wiemy o inwestycji?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Pierwsza w Polsce ekologiczna biometanownia

Pierwsza w Polsce ekologiczna biometanownia pozwoli na produkcję ponad 7 milionów m3 biometanu rocznie, który zostanie przekształcony w biopaliwo – bioLNG. Taka ilość paliwa z biometanu pozwala na przejechanie 22 milionów kilometrów pojazdem ciężarowym. Uruchomienie inwestycji o szacowanej wartości 180 milionów zł planowane jest w drugiej połowie 2024 roku. Wykonawcą projektu będzie Grupa Orlen. 

Nowoczesne źródła energii to nasza przyszłość. Dlatego rozwijamy się w obszarze biometanowni, które zapewnią dostęp do stabilnych i przyjaznych środowisku źródeł energii. W ten sposób wzmacniamy bezpieczeństwo energetyczne kraju i konkurencyjność polskiej gospodarki. Realizacja inwestycji w Głąbowie przyczyni się również do wypełnienia Narodowego Celu Wskaźnikowego, który przewiduje stopniowy wzrost udziału paliw z odnawialnych źródeł w paliwach ciekłych mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Atutem wybranej lokalizacji jest duża dostępność substratów rolniczych, które są źródłem biogazu. Do produkcji biometanu posłużą produkty uboczne z lokalnej produkcji rolnej, nienadające się do wykorzystania w łańcuchu żywieniowym. Efektem końcowym pracy biometanowni będzie produkcja ekologicznego paliwa.

Produkcja biometanu w Polsce

Produkowany w biogazowni biogaz jest oczyszczany z zanieczyszczeń – głównie dwutlenku węgla oraz związków siarki i azotu. W ten sposób uzyskuje się biometan, który po skropleniu może stać się paliwem silnikowym – bioLNG. To obiecujące paliwo odnawialne dla transportu.  

Roczna produkcja biometanu w Głąbowie na poziomie 7 mln3 przełoży się na ok. 5,5 tys. ton bioLNG. Biometan produkowany w instalacji będzie podlegał procesowi oczyszczania oraz skraplania. Odbywać się to będzie na miejscu, poprzez schłodzenie do temperatury poniżej 162 st. C. Następnie paliwo trafi z biometanowni do odbiorców autocysternami kriogenicznymi.

Inwestycja realizowana jest przez spółkę z Grupy Orlen – Orlen Południe. Spółka ta nabyła w 2021 roku rozpoczęty projekt budowy biogazowni rolniczej o mocy do 1 MWe. Orlen Południe zadecydowało o kontynuowaniu inwestycji i rozbudowie instalacji w kierunku nowoczesnej biometanowni o mocy ok. 4,6 MWe brutto. Realizacja inwestycji ma zapewnić wysokospecjalistyczne stanowiska pracy dla okolicznej społeczności.

W Polsce powstać może niebawem więcej biometanowni. Spółka Orlen Południe nabyła do tej pory trzy działające biogazownie, które planuje przekształcić, podobnie jak obiekt w Głąbowie, w nowoczesne biometanownie. Instalacje są zlokalizowane w miejscowościach: Konopnica (woj. łódzkie), Wojny-Wawrzyńce (woj. podlaskie) oraz Buczek (woj. kujawsko-pomorskie). 

Jak wygląda rozwój biogazowej gałęzi OZE w Polsce?

Biometanownie w Polsce i Europie

Polska wciąż ma długą drogę jeśli chodzi o odrobienie zaległości w budowie i eksploatacji biogazowni. W Polsce działa tylko 140 biogazowni roślinnych, podczas gdy w Niemczech funkcjonuje już ok. 9 tys. tego typu zakładów. Potencjał naszego kraju, jeśli chodzi o wkład w rozwój takich instalacji, jest dużo większy. Według wyliczeń naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego, w Polsce mogłoby powstać 10-12 tysięcy podobnych biogazowni, które są w stanie zasilać ekologicznym i tanim ciepłem okolicznych mieszkańców.

W Europie każdego roku powstaje lub jest przekształcanych około 50-100 biometanowni. Największe instalacje funkcjonują w Niemczech, Szwecji oraz we Włoszech. W tradycyjnych biogazowniach rolniczych produkowany jest biogaz o zawartości ok. 55% metanu. Po oczyszczeniu w specjalnych modułach, powstaje z niego biometan o zwartość ok. 98% metanu, co odpowiada parametrom gazu ziemnemu.

Eksperymentalna biogazownia, która powstała ostatnio pod Poznaniem, dostarcza ciepło dla 400 mieszkańców Wielkopolski:

Poferment, czyli produkt uboczny produkcji biogazu może zostać wykorzystany przez rolników jako naturalny nawóz lub polepszacz gleby. O wykorzystanie pofermentu zapytaliśmy eksperta OZE, Henryka Koika:

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.