Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Pierwszy Hackathon Eko-Obywatel! Uczestnicy opracują model smart city

Pierwszy Hackathon Eko-Obywatel! Uczestnicy opracują model smart city

Pierwszy z 12-godzinnych hackathonów odbędzie się już  23 października w Krakowie! Podczas wydarzenia społecznicy opracują koncepcję rozwiązań w obszarze smart city w odpowiedzi na zidentyfikowane wyzwania społeczne.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Czym jest Hackathon?

Hackathon to event pozwalający na zaprojektowanie innowacyjnych rozwiązań w określonym czasie

Uczestnicy, którzy są połączeni w drużyny, zmierzą się z określonymi przez organizatorów wyzwaniami. Stworzone przez nich pomysły mają odpowiadać na potrzeby jakie zostały zdiagnozowane w obszarach tematycznych poruszanych na wydarzeniu.

Kreowanie i dopracowywanie pomysłów odbywa się pod kontrolnym okiem mentorów tj. ekspertów i praktyków. Zadaniem uczestników jest kompleksowe zaprojektowanie rozwiązania, które zostanie zaprezentowane pod koniec wydarzenia. Projekty zostaną poddane ocenie jury, a najlepsze z nich mogą liczyć na nagrody finansowe oraz wsparcie w dalszym kreowaniu omawianej innowacji.

Eko-obywatel

Pierwszym z 12-godzinnych hackathonów będzie „Eko-obywatel” i odbędzie się 23 października w Krakowie!

Wydarzenie zaplanowane jest na 40 uczestników, którzy będą połączeni w grupy (2-5 osobowe).

12-godzinna formuła wydarzenia zawiera zarówno czas na pracę nad projektami, szkoleniami, ale i formy integracji, czy relaksu.

W trakcie wydarzenia organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie, rodzaj ruchu w postaci ćwiczeń odprężających, dostęp do niezbędnych do pracy materiałów i przede wszystkim współpracę z mentorami – ekspertami i praktykami z zakresu ekologii, partycypacji obywatelskiej, a także zarządzania projektami.

Fundacja przygotowana jest na organizację wydarzenia zarówno w formie stacjonarnej, hybrydowej, jak i zdalnej, uzależniając decyzję od obowiązujących przepisów dotyczących organizacji wydarzeń.

Jaki jest cel hackathonu?

Efektem hackathonu Eko-obywatel” będzie przygotowanie kilkunastu koncepcji innowacyjnych projektów (weryfikowanych na bieżąco przez ekspertów oraz mentorów), które odpowiadają na określone wyzwania, które można zastosować w przestrzeni miejskiej, bądź przyczynią się do poprawy życia lokalnej społeczności.

Wydarzenie, jakim jest hackathon jest punktem wyjściowym do dalszej pracy nad projektami, które powstaną w trakcie trwania eventu. Zaprezentowane pomysły będą mogły liczyć na wsparcie ekspertów także po zakończeniu wydarzenia. Podczas wiosny KMS planuje rozwijać odpowiedzialne społecznie inicjatywy poprzez organizowanie konsultacji biznesowych, szkoleń z zakresu project managementu, a także rekrutacji do programu akceleracyjnego.

Z jakimi wyzwaniami zmierzą się uczestnicy?

Obszar ekologii może obejmować zarówno opracowanie innowacji technicznych związanych np., z jakością powietrza, redukcją emisji CO2, oszczędnością energetyczną, jak również działania promujące postawy pro-ekologiczne, zwiększające wiedzą na temat ochrony zwierząt lub roślin.

Obszar partycypacji obywatelskiej skupiony będzie przede wszystkim na współpracy mieszkańców z władzami lokalnymi, jak również na innowacyjnych rozwiązaniach w obszarze smart city.

źródło: informacja prasowa

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.