Polacy zużywają miliardy foliowych reklamówek rocznie

Polacy zużywają miliardy foliowych reklamówek rocznie

Przez dwa lata do budżetu państwa z tytułu tzw. opłaty foliówkowej wpłynęło ponad 266 mln zł z planowanych 1,2 mld zł. Takie dane przekazało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Przy wprowadzaniu tej opłaty w 2018 roku, resort oszacował, że w Polsce zużywamy nawet 11 mld foliówek rocznie. To nawet 300 sztuk na mieszkańca.

Koniec darmowych foliówek

Przepisy dotyczące foliówek obowiązują w Polsce od ponad trzech lat. W 2018 roku weszła w życie nowela ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która wprowadza opłatę recyklingową za wydawaną przy kasie jednorazową torbę plastikową. Ustawa określała maksymalną opłatę za foliówkę na 1 zł, choć w rozporządzeniu określono ją na 20 groszy (plus VAT).

Zmiana w rozliczeniach

Resort przypomniał, że od 1 stycznia 2020 roku zmienił się system rozliczania opłaty foliówkowej na kwartalny. Wcześniej obowiązujące przepisy nakładały na przedsiębiorcę obowiązek uiszczenia opłaty za cały rok 2019 do 15 marca 2020 r.

W związku z powyższym opłata za 2019 r. oraz wpływy za pierwszy kwartał 2020 r. niejako nałożyły się na siebie. Dodatkowo należy zauważyć, że wpływy mogły zawierać zaległości z tytułu opłaty recyklingowej. Niemniej jednak suma dotychczasowych wpłat do budżetu państwa z tytułu opłaty recyklingowej za rok 2019 i 2020 wynosi 266,34 mln zł, z czego wg szacunków własnych w 2019 r. było to 89,84 mln zł, a w 2020 roku 176,50 mln zł – przekazało ministerstwo.

1,2 mld zł dla budżetu

Według prognoz w 2020 roku do budżetu państwa z opłaty foliówkowej miało trafić 1,2 mld zł. W 2019 roku ówczesny resort środowiska informował, że za 2018 rok wpłynęło 80 mln zł z tej daniny. Wyjaśniono, że zgodnie z przepisami dane dotyczące wprowadzonych toreb z podziałem na torby o grubości do 50 mikrometrów i powyżej 50 mikrometrów przekazywane są przez sprzedawców w ramach sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.

ev sustainability digital ad 300x250 921167513 PL final jun28 1
ev sustainability digital ad 750x200 949073423 PL PL Aug22 final 1

Sprawozdanie to po raz pierwszy składane było za rok 2020 do 15 marca br. Z kolei zgodnie z art. 77 ustawy o odpadach marszałek województwa weryfikuje informacje zawarte w sprawozdaniach w terminie do dnia 30 września następnego roku. W związku z powyższym dane nie zostały jeszcze zweryfikowane, a tym samym ministerstwo nie posiada ostatecznych danych za 2020 r. – przekazano w odpowiedzi.

Źródło: PAP

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.