Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Polityka państwa a wyzwania dla energetyki – fascynujący Kongres już w lutym

Polityka państwa a wyzwania dla energetyki – fascynujący Kongres już w lutym

XXIV Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL 2024 odbędzie się w  dniach 12-13 lutego 2024 roku w Warszawie w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria. Temat przewodni najbliższej edycji Kongresu brzmi: „Rok 2024: Aktualna polityka energetyczna Państwa wobec wyzwań surowcowych i legislacyjnych w Europie” 

BANER MOBILEB1
Reklama

2024 rokiem wyzwań dla energetyki

Rok 2024 będzie dla polskich wytwórców i dostawców energii czasem intensywnych wyzwań  związanych z bezpieczeństwem surowcowym oraz otoczeniem legislacyjnym. Co za tym idzie z zaostrzeniem europejskiej polityki surowcowej, zapewnieniem bezpieczeństwa operacyjnego spółek strategicznych oraz przygotowaniem sektora do dużych inwestycji w OZE, offshore, energię jądrową i wodór. 

Nad czym debatować będą eksperci?

Program najbliższej edycji Kongresu tradycyjnie obejmie zagadnienia, które staną się okazją do  wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami rządu, największych w kraju  przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, najważniejszych organizacji branżowych,  środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu. 

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Tematami dyskusji ekspertów będą kwestie wpływu otoczenia geopolitycznego na polski sektor elektroenergetyczny oraz zakres działań zaradczych pozwalających na kontrolowane wyjście z impasu surowcowego wywołanego wojną w Ukrainie. 

W ramach Kongresu ponownie zaplanowany został panel prezentacyjny, podczas którego  zaproszeni goście będą przedstawiać najciekawsze innowacyjne rozwiązania dla branży  elektroenergetycznej.  

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Szczegółowe informacje na temat Kongresu będą sukcesywnie przedstawiane na stronie  www.powerpol.pl

700x500 OZE new 1 1

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.