Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Polityka państwa a wyzwania dla energetyki – fascynujący Kongres już w lutym

Polityka państwa a wyzwania dla energetyki – fascynujący Kongres już w lutym

XXIV Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL 2024 odbędzie się w  dniach 12-13 lutego 2024 roku w Warszawie w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria. Temat przewodni najbliższej edycji Kongresu brzmi: „Rok 2024: Aktualna polityka energetyczna Państwa wobec wyzwań surowcowych i legislacyjnych w Europie” 

Reklama

2024 rokiem wyzwań dla energetyki

Rok 2024 będzie dla polskich wytwórców i dostawców energii czasem intensywnych wyzwań  związanych z bezpieczeństwem surowcowym oraz otoczeniem legislacyjnym. Co za tym idzie z zaostrzeniem europejskiej polityki surowcowej, zapewnieniem bezpieczeństwa operacyjnego spółek strategicznych oraz przygotowaniem sektora do dużych inwestycji w OZE, offshore, energię jądrową i wodór. 

Nad czym debatować będą eksperci?

Program najbliższej edycji Kongresu tradycyjnie obejmie zagadnienia, które staną się okazją do  wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami rządu, największych w kraju  przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, najważniejszych organizacji branżowych,  środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu. 

Tematami dyskusji ekspertów będą kwestie wpływu otoczenia geopolitycznego na polski sektor elektroenergetyczny oraz zakres działań zaradczych pozwalających na kontrolowane wyjście z impasu surowcowego wywołanego wojną w Ukrainie. 

W ramach Kongresu ponownie zaplanowany został panel prezentacyjny, podczas którego  zaproszeni goście będą przedstawiać najciekawsze innowacyjne rozwiązania dla branży  elektroenergetycznej.  

Szczegółowe informacje na temat Kongresu będą sukcesywnie przedstawiane na stronie  www.powerpol.pl

700x500 OZE new 1 1

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.