Polska i Chiny. Znaczenie współpracy i konferencja Between China and Europe – Energy for Future Earth

Jak dbać o polsko-chińskie relacje i zgłębiać technologie budujące lepszą i bezpieczną przyszłość? Międzynarodowa konferencja Between China and Europe: Energy for Future Earth ma na celu stałe pogłębianie relacji pomiędzy Polską a Chinami tak, aby efektywnie współpracować na wielu obszarach, w tym roku przyjrzymy się sektorowi energetyki oraz zmianom klimatu.

Konferencja odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2021 roku. Studenci z Koła Naukowego Prawa i Gospodarki Chin UW po raz kolejny ruszyli ze swoim projektem Warsaw-Beijing Forum, aby komunikować się oraz wymieniać wiedzą, oraz doświadczeniem z pekińskim uniwersytetem. Taka wymiana otwiera również nowe perspektywy społeczne i biznesowe, mające duży wpływ na kształt krajowej gospodarki.

Siódma edycja

Warsaw-Beijing Forum to wynik spotkań i dyskusji studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Ideą jest inne spojrzenie na stosunki Polski i Chin, które wraz ze wzrostem znaczenia tego azjatyckiego kraju na świecie, mają duży wpływ także i na nasz kraj. Oddolna inicjatywa studentów z Koła Naukowego Prawa i Gospodarki Chin UW to wynik fascynacji i wymiany wiedzy o stosunkach polsko-chińskich środowiska akademickiego przedsiębiorstwami. 

źródło: Warsaw-Beijing Forum

Studenci nawiązali kontakt z China University of Political Science and Law w Pekinie już w 2013 roku. Dzięki zaangażowaniu młodych warszawska konferencja odbyła się już 6 razy. Uczestniczyli w niej każdorazowo goście z pekińskiego środowiska akademickiego. Warszawscy studenci zdołali zebrać też fundusze na wyjazd polskiej ekipy do Chin. Popularność wydarzenia Warsaw-Beijing Forum rośnie z każdym rokiem. 

Znaczenie energii

Tegoroczne hasło przewodnie konferencji to Energy for Future Earth. Wykłady i rozmowy skupiały się będą na energetyce, a także na zmianach klimatycznych, wywołanymi niewłaściwymi decyzjami podejmowanymi na co dzień i znaczną emisją. Dlatego tegoroczna konferencja w dużej mierze odnosić się będzie do znaczenia ochrony środowiska w dobie ocieplenia klimatu i wykorzystania źródeł energii odnawialnej.

Członkowie projektu zorganizowali  cykl merytorycznych warsztatów Energy Law Academy. Wzięły w nich udział wiodące kancelarie: Clifford Chance, Wolf Theiss i DLA Piper. Zwieńczeniem tegorocznej edycji  Warsaw-Beijing Forum będzie kwietniowa konferencja Between China and Europe – Energy for Future Earth. Każdy będzie mógł poznać rolę Chin we współpracy z Unią Europejską na rzecz klimatu. 

Abstrakty są przyjmowane do 24 marca, natomiast do 30 marca można nadsyłać zgłoszenia w roli słuchacza. Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie Warsaw-Beijing Forum. Świat OZE objął patronat medialny nad tegoroczną edycją konferencji.

źródło: informacja prasowa