Polska: kiedy system kaucyjny?

Poprawa stanu środowiska wymaga radykalnej zmiany w gospodarce odpadami. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska (MKiŚ) trwają prace nad projektem systemu kaucyjnego. Taki system, o ile jest prosty, funkcjonalny i sprawny, wpływa korzystnie na gospodarkę odpadami, oraz zwiększa świadomość ludzi na temat redukcji odpadów. Kaucjowanie musi być korzystne zarówno dla konsumentów i sprzedawców, jak i dla środowiska.

System kaucji potrzebny od zaraz

Polska od dawna oczekuje systemu kaucyjnego lub depozytowego, który polega na regularnym zwrocie opakowań, takich jak plastikowe, czy bezzwrotne butelki i odbieraniu za nie kaucji. Jak wynika z badań przeprowadzonych w lipcu 2019 r. przez Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, aż 90% Polaków optuje za takim rozwiązaniem. Tymczasem resort nadal pracuje nad ustawą. Do parlamentu ma ona trafić w tym roku. Dokładnej daty nie podano. Ministerstwo tłumaczy się czasochłonnymi procedurami legislacyjnymi i konsultacjami społecznymi. Następnie będą toczyć się konsultacje międzyresortowe oraz  opiniowanie po przyjęciu projektu ustawy przez Radę Ministrów.

Prace nad wprowadzeniem systemu kaucyjnego dla wybranych rodzajów opakowań znajdują się na etapie prac wewnętrznych w resorcie klimatu i środowiska. W ramach tych prac przygotowany został wstępny projekt ustawy wprowadzającej rozwiązania zmierzające do wprowadzenia systemu kaucyjnego.czytamy odpowiedź na poselskie zapytanie przygotowaną przez ministerstwo.

Problem do rozwiązania

Wstępnym projekt ustawy dotyczy wprowadzenia systemu kaucyjnego dla wybranych opakowań. MKiŚ podaje, że system kaucjowania musi być dostosowany do warunków panujących w danym kraju. Z tego powodu prowadzi rozmowy w branżach, które zostałyby włączone w ten system. 

Do wzmożonego recyklingu odpadów wzywają też dyrektywy europejskie: zobowiązują do osiągnięcia dużo wyższego, niż dotychczas wskaźnika produktów przetworzonych. 

Czy zmienią się krajowe zasady dotyczące gospodarowania odpadami? System kaucjowania powinien pozytywnie wpłynąć na ilość przetwarzanych odpadów, co znacznie przyczyniłoby się do zmniejszenia skali zanieczyszczenia środowiska. Recykling to jedno z głównych założeń GOZ. Wpływa na oszczędność energii i zmniejszenie emisji podczas odbioru, transportowania, czy utylizowania ogromnej ilości odpadów. 

źródło: portalkomunalny.pl