Polski FreeVolt obecny w innych krajach oraz doceniony

FreeVolt należy do wąskiego grona polskich eksporterów elektrowni fotowoltaicznych. Udział w zakończonych targach w Kazachstanie był doskonałą okazją do prezentacji swoich produktów na tym obiecującym, wschodzącym rynku dla rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii. Działania ekspansyjne bydgoskiej firmy zostały docenione w kraju.

FreeVolt od dłuższego czasu utrzymuje pozycję lidera na krajowym rynku fotowoltaiki. Na tym jednak nie kończą się ambicje bydgoskiej firmy, która coraz śmielej dokonuje ekspansji zagranicznej.

Poszukiwanie nowych rynków zbytu poza granicami kraju jest naturalnym krokiem na ścieżce naszego rozwoju. Chcemy systematycznie zwiększać udział eksportu w strukturze naszych przychodów. Nie czujemy się gorsi od innych europejskich producentów. Możemy z powodzeniem konkurować z innymi światowymi graczami – dodaje Łukasz Nowiński, współwłaściciel firmy FreeVolt.

Kluczem do osiągnięcia celu jest promowanie innowacyjności swoich produktów oraz wzrost rozpoznawalności marki w innych krajach. Udział w zagranicznych wydarzeniach branżowych to doskonałe narzędzie, wspierające ten proces. W tym roku w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności firmy FreeVolt poprzez udział w zagranicznych targach” spółka otrzymała dofinansowanie z PARP na udział w Międzynarodowej Wystawie EXPO ASTANA 2017, której tematem przewodnim była „Energia przyszłości”. Podczas targów prezentowane były najnowsze osiągnięcia z zakresu badań naukowych, zaawansowanych technologii, zarządzania, innowacyjnych modeli biznesowych oraz zmian postaw społecznych.

FreeVolt zakończył już udział w zaplanowanych wydarzeniach.

Odwiedzający z dużym zainteresowaniem słuchali o unikalnych technologiach stosowanych przez FreeVolt. Energia elektryczna w Kazachstanie jest stosunkowo tania, ale dostęp do sieci energetycznej jest znacząco utrudniony poza dużymi miastami. Mimo bliskości Chin, który jest największym producentem modułów PV, mieszkańcy Kazachstanu coraz częściej sięgają po lepsze jakościowe i droższe rozwiązania z Europy. Odczuliśmy to podczas targów. Nawiązaliśmy wiele kontaktów, a pierwsze rozmowy owocują wizytami potencjalnych partnerów w Polsce na linii produkcyjnej modułów FreeVolt – przekonuje Dariusz Zamroczyński, współwłaściciel firmy FreeVolt.

Działania ekspansyjne bydgoskiej firmy zostały dostrzeżone w kraju. W uzasadnieniu stałego rozwoju sieci sprzedaży nie tylko w kraju, ale również za granicą FreeVolt został wyróżniony nagrodą Nowych Impulsów 2017. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas XIV Kongresu Nowego Przemysłu w Warszawie. To jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych, rokrocznie gromadzące około 1000 uczestników, w tym najważniejsze postacie sektora energii – zarządzających czołowymi firmami energetycznymi, przedstawicieli rządu, parlamentu i administracji publicznej, ekspertów, naukowców czy dziennikarzy.

Jesteśmy firmą wprowadzającą na rynek wiele innowacyjnych produktów. Przyznana nagroda jest potwierdzeniem naszego wkładu w rozwój technologii fotowoltaicznych oraz słusznie obranego kierunku rozwoju. Do jej otrzymania przyczyniła się między innymi doskonała współpraca z naszymi partnerami w Polsce i za granicą, w tym w Stanach Zjednoczonych – dodaje Michał Rosa, dyrektor marketingu FreeVolt.