Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. będą współpracować z lotnictwem wojskowym

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. będą współpracować z lotnictwem wojskowym

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zaczynają współpracę z lotnictwem wojskowym. W ramach współpracy śmigłowce i bezzałogowe statki powietrzne będą monitorować infrastrukturę krytyczną. Porozumienie w tej sprawie podpisano 2 lutego w siedzibie PSE w Konstancinie-Jeziornie.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Infrastruktura energetyczna pod kontrolą

PSE S.A. podpisały porozumienie z Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwem Komponentu Powietrznego oraz Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP. Porozumienie dotyczy koordynacji lotów inspekcyjnych strategicznej infrastruktury energetycznej. Określa ono w szczególności zasady współpracy przy wykonywaniu przez śmigłowce i bezzałogowe statki powietrzne PSE lotów inspekcyjnych infrastruktury energetycznej, jak również wdraża mechanizm nadawania priorytetów dla lotów inspekcyjnych planowych oraz lotów alarmowych.

– PSE jako operator infrastruktury krytycznej wykorzystuje śmigłowce oraz bezzałogowe statki powietrzne do monitoringu linii energetycznych, które w części zlokalizowane są w strefach przestrzeni wykorzystywanych przez wojskowe statki powietrzne. Dzięki współpracy z lotnictwem wojskowym możliwe będzie skuteczne monitorowanie linii energetycznych w tych strefach – powiedział prezes PSE Tomasz Sikorski.

– Użycie nowatorskich rozwiązań w zakresie monitoringu infrastruktury celem wzmocnienia odporności infrastruktury krytycznej na zagrożenia jest dziś koniecznością, dlatego strona wojskowa jest otwarta na współpracę i zamierza wspierać działania podejmowane przez PSE w tym zakresie – wyjaśnił gen. dyw. pil. Ireneusz Starzyński, dowódca COP-DKP.

Rola Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Zadaniem Polskich Sieci Elektroenergetycznych jest bilansowanie systemu elektroenergetycznego, czyli zapewnianie, by energia elektryczna, potrzebna odbiorcom w całym kraju, została im dostarczona, bez względu na porę dnia i roku. Dzięki liniom najwyższych napięć, energia elektryczna wytworzona w elektrowniach trafia do sieci lokalnych dystrybutorów, a za ich pośrednictwem do przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Każdy, kto korzysta z energii elektrycznej, korzysta zatem z infrastruktury przesyłowej PSE.

Wsparcie WOT dla infrastruktury energetycznej

Nie tak dawno informowaliśmy, że o infrastrukturę energetyczną dbają także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Energa Operator zawarła porozumienie o współpracy najpierw z 8. Kujawsko-Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej, a później z 5. Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej.

Pod koniec 2022 roku we wszystkich województwach odbyły się ćwiczeniach „Przyjazna energia-22” prowadzone przez Wojska Obrony Terytorialnej.  W ramach ćwiczeń terytorialsi wspólnie z lokalnymi dostawcami energii przeszli szkolenie na wypadek wystąpienia przerw w dostawie prądu. Pozwoliło to zweryfikować zdolność WOT do wsparcia lokalnych społeczności i infrastruktury krytycznej.

Terytorialsi pomagają przy naprawie i odbudowie uszkodzonej infrastruktury elektroenergetycznej, ale także wspierają sprzętem. Na wyposażeniu WOT znajdują się między innymi Kontenerowe Elektrownie Polowe KEP-900 o mocy 900 kW każdy oraz wiele Mobilnych Zespołów Spalinowo-Elektrycznych  o mniejszej mocy. 

źródło: biuro prasowe pse.pl, fot. Canva i PSE

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.