1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Terytorialsi zadbają o infrastrukturę elektroenergetyczną

Terytorialsi zadbają o infrastrukturę elektroenergetyczną

Energa Operator oraz 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej zawarły porozumienie o współpracy. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wspólnie z energetykami z płockiego oddziału spółki zadbają o bezpieczeństwo energetyczne w regionie.   

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Porozumienie Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej i Energa Operator

Porozumienie przewiduje m.in. stałą wymianę informacji, organizacje wspólnych cyklicznych szkoleń, a także pomoc żołnierzy WOT przy naprawie i odbudowie uszkodzonej infrastruktury elektroenergetycznej. Podobna umowa została już zawarta także między toruńskim oddziałem Energa-Operator, a 8. Kujawsko-Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej.

Wsparcie, ze strony żołnierzy WOT dla energetyków, może być szczególnie przydatne w przypadku uszkodzeń sieci elektroenergetycznej i awarii masowych, jakie mogą zostać spowodowane np. ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

Zawarte porozumienie umożliwi nie tylko wspólne ćwiczenia, dzielenie się wiedzą, ale też m.in. wypracowanie wspólnych procedur, co pozwoli na natychmiastowe współdziałanie w kryzysowych sytuacjach.   

Podpisany dokument zakłada także możliwość wzajemnego udostępniania bazy szkoleniowej, posiadanego sprzętu i wyposażenia oraz skierowania do działań wspierających specjalistów każdej ze stron.

Terytorialsi współdziałali już z energetykami z płockiego oddziału Energa-Operator w podobnych sytuacjach. Na początku 2022 roku pomagali m.in. w usuwaniu skutków silnych wichur i przywróceniu dostaw energii elektrycznej do odbiorców w powiecie mławskim.

Działania terytorialsów na terenie całego kraju 

Pod koniec 2022 roku we wszystkich województwach odbyły się ćwiczeniach „Przyjazna energia-22” prowadzone przez Wojska Obrony Terytorialnej.  W ramach ćwiczeń terytorialsi wspólnie z lokalnymi dostawcami energii przeszli szkolenie na wypadek wystąpienia przerw w dostawie prądu. Pozwoliło to zweryfikować zdolność WOT do wsparcia lokalnych społeczności i infrastruktury krytycznej.

Dostępność energii elektrycznej w sytuacjach kryzysowych determinuje funkcjonowanie lokalnych społeczności oraz w praktyce definiuje ich odporność. WOT dysponuje zasobami, które w istotny sposób mogą wzmacniać odporność państwa na lokalne również długotrwałe „black out”-y zapewniając dostępność zasobów definiowanych energią oraz dając czas służbom na usuwanie zniszczeń i awarii. Znaczenie tego typu zdolności można obserwować również podczas toczącej się wojny obronnej Ukrainy – powiedział gen. broni Wiesław KUKUŁA, dowódca WOT

Sprzęt do działań kryzysowych 

WOT służy pomocą nie tylko w postaci fizycznego wsparcia, ale także sprzętowego.  Na wyposażeniu WOT znajdują się między innymi Kontenerowe Elektrownie Polowe KEP-900 o mocy 900 kW każdy oraz wiele Mobilnych Zespołów Spalinowo-Elektrycznych  o mniejszej mocy. Ponadto na podstawie porozumienia z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz Planu Zarządzania Kryzysowego, Wojska Obrony Terytorialnej mogą wykorzystywać agregaty prądotwórcze znajdujące się w zasobach Agencji w celu wsparcia lokalnych społeczności w sytuacjach kryzysowych.

Źródło: energa-operator.pl, media.terytorialsi.wp.mil.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.