Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Polskie uniwersytety stawiają na energię słoneczną i oszczędzają 100 tys. zł rocznie

Polskie uniwersytety stawiają na energię słoneczną i oszczędzają 100 tys. zł rocznie

Polskie uniwersytety stawiają na energię słoneczną i oszczędzają 100 tys. zł rocznie

Panele fotowoltaiczne coraz częściej pojawiają się także na dachach uczelni. W tym artykule przyjrzymy się trzem uniwersytetom, które wykorzystują odnawialne źródła energii i oszczędzają przez to na rachunkach.

Reklama

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Od stycznia do września 2022 roku Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dzięki panelom fotowoltaicznym wyprodukował dodatkowe 145 tys. kWh energii elektrycznej. Uczelnia zaoszczędziła przez to w rachunkach za prąd aż 103 tys. zł. Fotowoltaika pozwoliła także zmniejszyć emisję dwutlenku węgla aż o 110 ton. 

Panele fotowoltaiczne zostały zamontowane na początku ubiegłego roku na dachach trzech domów studenckich PUM przy ul. Dunikowskiego w Szczecinie. Instalację wykonała szczecińska firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym w formule zaprojektuj i wybuduj. Są to 3 instalacje fotowoltaiczne o mocy 50 kWp każda.

Koszt zadania wyniósł 778,7 tys. zł brutto, z czego 97,6% środków finansowych pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (w formie dotacji 379 958,40 zł oraz pożyczki 379 958,40 zł).

To kolejna proekologiczna inwestycja uczelni. W PUM-ie działa już bowiem 6 instalacji fotowoltaicznych na 5 budynkach o łącznej mocy 270 kWp. Są to budynki domów studenckich oraz obiekt Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PUM, a także budynek Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 PUM. Łącznie PUM w swoich obiektach od początku roku wyprodukował ponad 239 MWh. Kolejne inwestycje są w toku.

Działania proekologiczne Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie nie ograniczają się tylko do inwestycji fotowoltaicznych. Przykładem proekologicznej postawy uczelni jest zakup w pełni elektrycznego samochodu służbowego, służącego PUM-owi do działalności gospodarczej, ochrony i utrzymania porządku. 50% wartości pojazdu, w kwocie 109,9 tys. zł, sfinansowane zostało przez WFOŚiGW w Szczecinie. Eksploatacja pojazdu już wpływa na poprawę efektywności działalności uczelni – koszt przejechanych 2053 km, począwszy od zakupu, wyniósł tylko 500,53 zł brutto.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika zamontował panele fotowoltaiczne na nowej siedzibie Instytutu Psychologii przy ul. Gagarina 39. Na dachu najwyższej kondygnacji zmodernizowanego budynku zainstalowano 88 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 40 kW. 

W ramach prac nad modernizacją siedziby Instytutu zdemontowano także chodniki w
zachodniej części  parku, przywracając mu naturalny charakter ze względu na bliskość korytarza migracyjnego zwierząt leśnych.

Ze względów ekologicznych klimatyzację zamontowano wyłącznie w części laboratoryjnej oraz w największych salach wykładowych. Dodatkowo od strony wschodniej w pobliżu wejścia wybudowano zadaszony parking na 50 rowerów.

Uniwersytet Gdański

Kilkadziesiąt paneli fotowoltaicznych o nominalnej mocy 36 kW zamontowano na dachu budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego. Inicjatywa zrealizowana została w ramach projektu „Zielony Uniwersytet” i powstała dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚ).

Dotacja w kwocie 100 tys. zł pokryła większość kosztów zakupu i montażu instalacji, które wyniosły 150 tys. zł. Teraz Uniwersytet może spokojnie czekać na zwrot kosztów i zyski z instalacji PV.

Wchodzimy w nowy etap – sięgania po alternatywne źródła energii. Zależy nam na stworzeniu kampusu, który będzie zestawem dobrych technologicznych praktyk w zakresie odnawialnych źródeł energii, czy mikrogospodarki wodnej.

Pierwsze instalacje fotowoltaiczne, które pojawiły się na budynkach UG to jedynie początek. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości każdy pracownik i student będzie mógł być dumny z tego, na jaką skalę budynki uniwersyteckiego kampusu oszczędzają energię i przyczyniają się do redukcji śladu węglowego  – mówi Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Dalsze prace dotyczące optymalizacji systemów energetycznych infrastruktury Uniwersytetu Gdańskiego obejmą:

  • optymalizację oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w budynkach oraz obiektach infrastruktury UG,
  • budowę wyspy energetycznej (zespołu różnego rodzaju instalacji wytwarzających energię, jak panele czy folie fotowoltaiczne),
  • zasilenie energetyczne Błękitnej Wioski na Kampusie w Helu (z wykorzystaniem podsystemów OZE).

Przewidywany termin zakończenia całego projektu to 2024 rok, a szacowany koszt inwestycji wynosi ok. 3 mln PLN.

Fotowoltaika na dachach uczelni nie tylko przynosi korzyści ekonomiczne w czasie kryzysu energetycznego, lecz także stanowi wartość edukacyjną dla studentów. Uczęszczający na zajęcia mogą oswajać się z transformacją energetyczną w czasie studiów i poznać praktyczną stronę działania OZE. Uniwersytety mogą prowadzić dodatkowe zajęcia i pokazy dla zainteresowanych, co miałoby szczególne zastosowanie na kierunkach technicznych.

Pójściem o krok dalej mogłoby być zwiększenie wydajności instalacji poprzez dodanie elektrowni wiatrowych, tak jak w holenderskim mieście Eindhoven. Takie rozwiązanie pozwoliło na zwiększenie produkcji energii nawet o 10 razy.

źródło: ug.edu.pl, portal.umk.pl, pum.edu.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.