Polskie żubry wyjechały do Andaluzji

Polskie żubry wyjechały do Andaluzji

Dziewięć osobników zostało przetransportowanych do Hiszpanii, gdzie zasilą andaluzyjską zagrodę hodowlaną. Wszystko po to, aby chronić cenny dla narodowego dziedzictwa gatunek.

Po co wywozi się żubry z kraju?

W ramach programu „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe” kilkadziesiąt zwierząt zostało wysłanych do różnych krajów. Na pewno zadajecie sobie pytanie dlaczego? Czy jest sens wywożenia tak cennych zwierząt z Polski i dzielenie się naszą populacją ze światem? Okazuje się, że jak najbardziej! Dzięki takiej działalności możliwe jest tworzenie tzw. metapopulacji, czyli rozproszonych stad izolowanych od siebie. W przypadku choroby żubrów na danym terenie jesteśmy pewni, że grupa na innym terenie przetrwa. A gatunek ten, mimo potężnej postury jest niestety podatny na wszelkie rodzaju bakterie i schorzenia. Niedawno pisaliśmy o pasożycie, który zaatakował stado żubrów i powodował zgon, a nawet samobójstwa z bólu (LINK).

Jest to spowodowane małą zmiennością genetyczną tych zwierząt.

Wczasy w słonecznej Hiszpanii

Tym razem udało się przetransportować na Wyżynę Andaluzyjską specjalnie wyselekcjonowaną grupę składającą się z  czterech byków i pięciu krów. Zgodnie z tradycją wszystkie o imiona zaczynających się przedrostkiem „PO”: Plidar i Poludar, Poprawka II, Pomajka, Poranka i Pomaga, Pocieszko i Polar II. Zwierzęta pochodziły z okolic Katowic i województwa świętokrzyskiego, a dokładnie z Nadleśnictwa Kobiór i Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. Tam zostaną wykorzystane do rozrodu  i możliwa będzie konstrukcja zdrowego stada. Cała podróż, mimo że skomplikowana logistycznie ze względu na rozmiary żubrów przebiegła bez problemów.

Skuteczna restytucja zagrożonego gatunku

Działania Lasów Państwowych w sprawie ochrony żubra w Polsce robią wrażenie. Do Niemiec, Hiszpanii, Francji i Czech przetransportowano już około 500 osobników, a 20 wylądowało poza granicami Europy.

Źródło: lasy.gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.