Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Poprawa jakości powietrza w Europie w ciągu ostatnich 10 lat. Raport Europejskiej Agencji Środowiska

Green UE city

Poprawa jakości powietrza w Europie w ciągu ostatnich 10 lat. Raport Europejskiej Agencji Środowiska

Jak wynika z danych Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), w ciągu ostatnich 10 lat stan powietrza w Europie wyraźnie się poprawił. Dzięki temu znacznie zmniejszyła się liczba przedwczesnych zgonów. Mimo tego Europejczycy ciągle cierpią z powodu zanieczyszczenia powietrza, a rocznie ok. 400 tys. z nich umiera z tego powodu. Czego jeszcze możemy dowiedzieć się z raportu EEA?

BANER MOBILEB1
Reklama

Lepsza jakość powietrza

Jak czytamy w raporcie, działania związane z redukcją emisji na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym, okazały się skuteczne. Od 2000 roku emisje głównych substancji zanieczyszczających powietrze z transportu, m.in. tlenków azotu, znacznie spadły. Dodatkowo zmniejszył się poziom zanieczyszczeń pochodzących z produkcji energii. Natomiast postępy w ograniczaniu emisji z budynków i rolnictwa nadal są powolne. 

Z danych EEA wynika, że inwestowanie w lepszą jakość powietrza jest inwestycją na rzecz poprawy zdrowia i wydajności dla wszystkich Europejczyków. Strategie polityczne i działania, które są spójne z europejskimi ambicjami w zakresie zerowych emisji zanieczyszczeń, prowadzą do dłuższego i zdrowszego życia i bardziej odpornych społeczeństw – dodał Hans Bruyninckx, dyrektor wykonawczy EEA.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Mniej przedwczesnych zgonów

Lepszy stan powietrza poskutkował mniejszą ilością przedwczesnych zgonów. Ciągle jednak wartości te są wysokie. Liczba zmarłych przedwcześnie spadła o 60 tys., i w 2018 roku wyniosła 417 tys. w 41 państwach europejskich. Istotnym czynnikiem sprzyjającym tej poprawie jest kontynuowanie polityki w zakresie ochrony środowiska i klimatu w całej Europie. 

Dobra wiadomość jest taka, że jakość powietrza poprawia się dzięki wdrażanej polityce w zakresie środowiska i klimatu. Nie możemy jednak ignorować negatywnych aspektów tej sytuacji – liczba przedwczesnych zgonów w Europie z powodu zanieczyszczenia powietrza jest nadal o wiele za wysoka. W Europejskim Zielonym Ładzie postawiliśmy sobie za cel ograniczenie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń do zera. Aby odnieść sukces i w pełni chronić zdrowie ludzi i środowisko, musimy jeszcze bardziej ograniczyć zanieczyszczenie powietrza i ściślej dostosować nasze normy jakości powietrza do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Zostanie to uwzględnione w przyszłym planie działania – skomentował Virginijus Sinkevičius, komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa. 

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Pandemia a jakość powietrza

Wstępne wyniki badań EEA, opublikowanych na początku listopada, wykazały, że podczas pandemii w Europie odnotowano niższe poziomy emisji dwutlenku węgla. 

W ramach Copernicus Atmospheric Monitoring Service (CAMS) przeprowadzono bardziej szczegółową analizę danych, dodatkowo popartą modelowaniem. Jej wyniki potwierdziły, że w państwach, w których wprowadzono lockdown, nastąpiła redukcja emisji zanieczyszczeń o 60%. 

W raporcie czytamy także, że długotrwałe narażenie na zanieczyszczenia powietrza przyczynia się do chorób układu krążenia i układu oddechowego, które uznano za czynniki zwiększające ryzyko zgonu u pacjentów z COVID-19. 

Jednak związek przyczynowy między zanieczyszczeniem powietrza a ostrością przebiegu zakażeń koronawirusem nie jest znany i wymaga dalszych badań epidemiologicznych. 

Źródło: euractiv.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.