Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Powietrzna pompa ciepła – kiedy warto ją wybrać?

Powietrzna pompa ciepła – kiedy warto ją wybrać?

Wszystkie urządzenia oparte o odnawialne źródła energii wpływają na wyższą energooszczędność budynku, w którym są zainstalowane. Dodatkowo zapewniają niskie koszty na etapie eksploatacji, jednak koszty podczas fazy inwestycji znacznie się między sobą różnią w zależności od zastosowanej technologii. Do wykorzystania w systemach grzewczych bardzo dobrze nadają się pompy ciepła. Wśród dostępnych typów tych urządzeń powietrzne pompy ciepła wymagają najmniejszych nakładów inwestycyjnych, gdyż nie występuje konieczność montażu żadnych specjalnych instalacji dolnego źródła. Z uwagi na niekorzystne warunki zewnętrzne w zimowym okresie, kiedy występuje największe zapotrzebowanie na ciepło, nie zawsze jest to urządzenie ekonomicznie uzasadnione. Kiedy zatem wskazane jest inwestowanie w powietrzne pompy ciepła?

Odpowiedź na to pytanie zależy od przeznaczenia pompy ciepła. Urządzenia powietrzne mogą funkcjonować zarówno jako samodzielne źródło ciepła w systemie grzewczym, jak i element uzupełniający dla już istniejącego systemu. Mogą go wspomagać jako urządzenie dodatkowe bądź stanowić główne źródło ciepła w owym systemie biwalentnym. Powietrzne pompy ciepła mogą być również stosowane w roli podgrzewacza wody użytkowej. Innym czynnikiem decydującym o opłacalności inwestowania w powietrzną pompę ciepła w układzie monowalentnym jest wielkość zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku. Im jest ona mniejsza, tym idea korzystania z ogrzewania omawianym urządzeniem jest bardziej realna.

Funkcjonowanie powietrznej pompy ciepła odbywa się poprzez wymianę energii cieplnej z otoczeniem. Możliwe jest ogrzewanie lub chłodzenie powietrza wewnętrznego, dzięki zastosowaniu jednostki zewnętrznej, wymiennika ciepła oraz wentylatora, który odpowiedzialny jest za przetłaczanie powietrza zewnętrznego na wspomniany wymiennik. Opisywany przypadek dotyczy urządzenia zbudowanego z dwóch modułów. Pierwszy to zewnętrzny – pobierający ciepło (lub chłód) z otoczenia budynku, a drugi wewnętrzny – który tę energię przekazuje do wnętrza budynku. Jednostka zewnętrza może być postawiona wszędzie tam, gdzie nie stwarza ryzyka nadmiernego hałasu emitowanego w stronę sypialni bądź sąsiedztwa. Popularne są również urządzenia wewnętrze, które pobierają energię z pomieszczenia, w którym się znajdują, wówczas praktycznie zawsze występuje ekonomiczne uzasadnienie takiej inwestycji.

W przypadku urządzeń zewnętrznych, na opłacalność wpływa spadek sprawności urządzenia w okresach niskich temperatur zewnętrznych. Według zapewnień producentów, urządzenia te odzyskują ciepło z powietrza, którego temperatura sięga -20°C. Im jednak niższa wartość temperatury zewnętrznej, tym niższa efektywność. Innymi słowy: aby uzyskać taką samą ilość energii cieplnej jak podczas występowania temperatur zbliżonych do 0°C, należy dostarczyć do pompy znacznie więcej energii elektrycznej. Znacznie zwiększa to koszt ogrzewania i decyduje o nieopłacalności przedsięwzięcia.  Zabezpieczeniem przed mroźnymi zimami jest dodatkowe urządzenie grzewcze, które załączymy, gdy wydajność pompy ciepła spadnie poniżej oczekiwanej wartości.

Z uwagi na to, że sprawność każdej pompy ciepła jest tym wyższa im mniejsza różnica temperatur między dolnym a górnym źródłem ciepła, powietrzna (jak i każda inna) pompa ciepła jest idealnym rozwiązaniem w połączeniu z ogrzewaniem powierzchniowym, które pozwala na obniżenie temperatury wody grzewczej do wartości 30-40°C. Z uwagi na elastyczność zastosowania, jako źródło główne lub dodatkowe, oraz brak konieczności montażu układu dolnego źródła, powietrzna pompa ciepła może być stosowana zarówno w nowych budynkach jak i tych modernizowanych. Jest to zatem rozwiązanie proste i tanie, a przy okazji ekologiczne. Te cechy wpływają na konkurencyjność w stosunku do pomp gruntowych i wodnych.

Ponadto powietrzne pompy ciepła to doskonałe rozwiązanie w budynkach, które nie mają możliwości podłączenia do sieci gazu ziemnego oraz tam, gdzie nie ma wystarczająco dużo miejsca na montaż dolnego źródła w postaci kolektorów poziomych, a pionowe stanowią zbyt duży wydatek.  Powietrzną pompę ciepła warto zastosować również w budynku energooszczędnym, gdzie występuje niewielkie zapotrzebowanie na ciepło. Co więcej, jest to rozwiązanie, które zapewnia maksymalne wykorzystanie możliwości takiego urządzenia przy generowaniu niewielkich opłat eksploatacyjnych.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.