Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Powietrzna pompa ciepła – kiedy warto ją wybrać?

Powietrzna pompa ciepła – kiedy warto ją wybrać?

Wszystkie urządzenia oparte o odnawialne źródła energii wpływają na wyższą energooszczędność budynku, w którym są zainstalowane. Dodatkowo zapewniają niskie koszty na etapie eksploatacji, jednak koszty podczas fazy inwestycji znacznie się między sobą różnią w zależności od zastosowanej technologii. Do wykorzystania w systemach grzewczych bardzo dobrze nadają się pompy ciepła. Wśród dostępnych typów tych urządzeń powietrzne pompy ciepła wymagają najmniejszych nakładów inwestycyjnych, gdyż nie występuje konieczność montażu żadnych specjalnych instalacji dolnego źródła. Z uwagi na niekorzystne warunki zewnętrzne w zimowym okresie, kiedy występuje największe zapotrzebowanie na ciepło, nie zawsze jest to urządzenie ekonomicznie uzasadnione. Kiedy zatem wskazane jest inwestowanie w powietrzne pompy ciepła?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Odpowiedź na to pytanie zależy od przeznaczenia pompy ciepła. Urządzenia powietrzne mogą funkcjonować zarówno jako samodzielne źródło ciepła w systemie grzewczym, jak i element uzupełniający dla już istniejącego systemu. Mogą go wspomagać jako urządzenie dodatkowe bądź stanowić główne źródło ciepła w owym systemie biwalentnym. Powietrzne pompy ciepła mogą być również stosowane w roli podgrzewacza wody użytkowej. Innym czynnikiem decydującym o opłacalności inwestowania w powietrzną pompę ciepła w układzie monowalentnym jest wielkość zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku. Im jest ona mniejsza, tym idea korzystania z ogrzewania omawianym urządzeniem jest bardziej realna.

Funkcjonowanie powietrznej pompy ciepła odbywa się poprzez wymianę energii cieplnej z otoczeniem. Możliwe jest ogrzewanie lub chłodzenie powietrza wewnętrznego, dzięki zastosowaniu jednostki zewnętrznej, wymiennika ciepła oraz wentylatora, który odpowiedzialny jest za przetłaczanie powietrza zewnętrznego na wspomniany wymiennik. Opisywany przypadek dotyczy urządzenia zbudowanego z dwóch modułów. Pierwszy to zewnętrzny – pobierający ciepło (lub chłód) z otoczenia budynku, a drugi wewnętrzny – który tę energię przekazuje do wnętrza budynku. Jednostka zewnętrza może być postawiona wszędzie tam, gdzie nie stwarza ryzyka nadmiernego hałasu emitowanego w stronę sypialni bądź sąsiedztwa. Popularne są również urządzenia wewnętrze, które pobierają energię z pomieszczenia, w którym się znajdują, wówczas praktycznie zawsze występuje ekonomiczne uzasadnienie takiej inwestycji.

W przypadku urządzeń zewnętrznych, na opłacalność wpływa spadek sprawności urządzenia w okresach niskich temperatur zewnętrznych. Według zapewnień producentów, urządzenia te odzyskują ciepło z powietrza, którego temperatura sięga -20°C. Im jednak niższa wartość temperatury zewnętrznej, tym niższa efektywność. Innymi słowy: aby uzyskać taką samą ilość energii cieplnej jak podczas występowania temperatur zbliżonych do 0°C, należy dostarczyć do pompy znacznie więcej energii elektrycznej. Znacznie zwiększa to koszt ogrzewania i decyduje o nieopłacalności przedsięwzięcia.  Zabezpieczeniem przed mroźnymi zimami jest dodatkowe urządzenie grzewcze, które załączymy, gdy wydajność pompy ciepła spadnie poniżej oczekiwanej wartości.

Z uwagi na to, że sprawność każdej pompy ciepła jest tym wyższa im mniejsza różnica temperatur między dolnym a górnym źródłem ciepła, powietrzna (jak i każda inna) pompa ciepła jest idealnym rozwiązaniem w połączeniu z ogrzewaniem powierzchniowym, które pozwala na obniżenie temperatury wody grzewczej do wartości 30-40°C. Z uwagi na elastyczność zastosowania, jako źródło główne lub dodatkowe, oraz brak konieczności montażu układu dolnego źródła, powietrzna pompa ciepła może być stosowana zarówno w nowych budynkach jak i tych modernizowanych. Jest to zatem rozwiązanie proste i tanie, a przy okazji ekologiczne. Te cechy wpływają na konkurencyjność w stosunku do pomp gruntowych i wodnych.

Ponadto powietrzne pompy ciepła to doskonałe rozwiązanie w budynkach, które nie mają możliwości podłączenia do sieci gazu ziemnego oraz tam, gdzie nie ma wystarczająco dużo miejsca na montaż dolnego źródła w postaci kolektorów poziomych, a pionowe stanowią zbyt duży wydatek.  Powietrzną pompę ciepła warto zastosować również w budynku energooszczędnym, gdzie występuje niewielkie zapotrzebowanie na ciepło. Co więcej, jest to rozwiązanie, które zapewnia maksymalne wykorzystanie możliwości takiego urządzenia przy generowaniu niewielkich opłat eksploatacyjnych.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.