Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Powstanie potężny hub energetyczny przy granicy z Niemcami. Mamy przesyłać im wodór

Powstanie potężny hub energetyczny przy granicy z Niemcami. Mamy przesyłać im wodór

Powstanie potężny hub energetyczny przy granicy z Niemcami. Mamy przesyłać im wodór

Westa Investments poprzez swoją spółkę celową H2 Energy szykuje wielomiliardową inwestycję w zachodniej Polsce. Zakłada ona produkcję, magazynowanie a także dystrybucję zielonego wodoru z wykorzystaniem dedykowanego terminalu. H2 Energy dysponuje już ponad 700 ha gruntów tuż przy granicy z Niemcami. Przez te tereny przebiega międzynarodowa linia kolejowa oraz gazociąg Jamał-Europa. To tam powstać mają farmy wiatrowe i fotowoltaiczne pozwalające produkować wodór w sposób bezemisyjny.

Reklama

Potężny wodorowy hub energetyczny

Westa Investments SA, spółka zaangażowana w przedsięwzięcia w obszarze nieruchomości, przygotowuje swój największy do tej pory projekt inwestycyjny. Poprzez swoją spółkę zależną H2 Energy, Westa Investments szykuje produkcję zielonego wodoru.

Już kilkanaście dużych podmiotów z Europy oraz Bliskiego Wschodu miało wyrazić zainteresowanie zaangażowaniem się kapitałowo w zbudowanie hubu energetycznego mającego na celu magazynowanie oraz sprzedaż zielonej energii pod postacią wodoru.

H2 Energy dysponuje ponad 700 ha gruntów w gminie Górzyca w woj. lubuskim, przez które przebiega gazociąg Jamał-Europa jak i linia kolejowa nr 273, stanowiąca element Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Przedstawiciele Westa Investments, której założycielami oraz głównymi akcjonariuszami są Artur Paluch oraz jego brat Piotr Paluch, podkreślają, że to wielomiliardowy projekt o międzynarodowym potencjale.

Produkcja zielonego wodoru w oparciu o wielkopowierzchniowe farmy wiatrowe i fotowoltaiczne to potężny projekt a zarazem mający świetne perspektywy biznesowe. Usytuowanie terenu, polityka klimatyczna Unii Europejskiej jak i sytuacja geopolityczna czyli dążenie do uniezależnienia się od importowanego gazu to mocne impulsy, wskazujące na biznesowy sens tej inwestycjimówi Jakub Styczeń, pełnomocnik zarządu H2 Energy.

Jak podkreśla przedstawiciel inwestora, H2 Energy nieprzypadkowo ma swoje grunty niespełna 3 kilometry od granicy z Niemcami. 

Polacy zaopatrzą Niemców w wodór?

Według szacunków niemieckich władz, do 2030 roku jedynie maksymalnie 16 % zużywanego w gospodarce wodoru będzie pochodziło z miejscowych elektrolizerów. A to oznacza trwałe uzależnienie Niemiec od importu zielonego wodoru. Plany H2 Energy zakładają zatem przesył wodoru rurociągami, cysternami, barkami a także koleją. W ramach projektu ma bowiem powstać potężny terminal intermodalny.

Lokalizacja projektowanej inwestycji, jak również i samego terminala intermodalnego na szlaku głównych europejskich korytarzy transportowych przebiegających przez Polskę decyduje o atrakcyjności całego projektu. Zakładane przez nas całkowite moce są rzędu kilku gigawatów. A to oznacza jeden z największych tego typu projektów w Europie zaznacza Jakub Styczeń.

Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z inwestycją oraz rozmowy z partnerami prywatnymi jak i publicznymi m.in. z Bliskiego Wschodu oraz Europy Zachodniej.

Wodór jest doskonałym paliwem, ponieważ jest lekki i wydajny. Zielony wodór można wytwarzać w sposób zrównoważony dla środowiska, wykorzystując energię słoneczną do jego ekstrakcji z wody. Spalanie wodoru nie emituje dwutlenku węgla, więc nie przyczynia się do globalnego ocieplenia. Wodór może być wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej w systemach ogniw paliwowych, lub jako zwykłe paliwo użyteczne w procesach spalania.

źródło – inf. prasowe Westa Investments, zdj. główne – Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.